În cinci luni de la începutul procesului de digitizate a fondului de arhivă a actelor de stare civilă au fost digitizate 1 milion de acte care sunt disponibile pentru colaboratorii Serviciului Stare Civilă (SSC) și sunt stocate în Cloud-ul Guvernamental care asigură un nivel sporit de securitate și disponibilitate.

În total, arhiva Serviciului Stare Civilă reprezintă 20 milioane de acte, o parte din acestea fiind digitale din start. Fondul de arhivă SSC necesită digitizarea a 13 milioane de acte, din care 4 milioane sunt în proces de digitizare, iar celelalte 9 milioane de acte urmează să fie digitizate începând cu vara anului curent.

Procesul digitizării arhivei SSC are loc odată cu digitizarea serviciilor furnizate de SSC. Astfel, recent au fost lansate 3 e-servicii de stare civilă. Documentele incluse în cele trei E- Servicii de Stare Civilă sunt: duplicatul certificatului de naștere; duplicatul certificatului de căsătorie; duplicatul certificatului de divorț; duplicatul certificatului de deces; extrasul de pe actul de naștere; extrasul de pe actul de căsătorie; extrasul de pe actul de divorț; extrasul de pe actul de deces. Serviciile pot fi accesate la următorul link: www.servicii.gov.md/ssc.

Digitizarea arhivei de stare civilă va spori ritmul de prestare a serviciilor și va impulsiona dezvoltarea de noi servicii electronice guvernamentale.

Obiectivul proiectului de digitizare a arhivei SCC este sporirea eficienței Serviciului Stare Civilă prin implementarea de soluții tehnologice moderne pentru îmbunătățirea calității serviciilor guvernamentale oferite cetățenilor Republicii Moldova. Durata proiectului este de doi ani, timp în care urmează a fi digitizate 4 milioane de acte de stare civilă și elaborat un sistem informațional pentru gestionarea actelor digitizate.