39 de grădiniţe din mediul rural vor fi reparate şi dotate cu utilaje în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”, implementat de către Ministerul Educaţiei. Proiectul urmăreşte promovarea parteneriatului social în sprijinul educaţiei timpurii pentru toţi copiii din Republica Moldova şi accesul echitabil la educaţie.

O campanie de promovare a parteneriatului social în sprijinul educaţiei timpurii de calitate pentru toţi copiii din Moldova este lansată astăzi la Chişinău de către Ministerul Educaţiei şi partenerii săi.

IMG_8758Educația timpurie de calitate înseamnă educatori instruiți, părinți implicați, grădinițe reparate și dotate cu jucării, cărți și materiale didactice. Educația timpurie de calitate înseamnă și comunități care oferă sprijin, adică le oferă copiilor șansa unui start mai bun în viață”, este mesajul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, transmis de viceministrul Liliana Nicolaescu-Onofrei.

În anul 2012 doar 82,1% a fost numărul de copii care au frecventat instituțiile preșcolare.

IMG_8782

Primarul satului Mereni din raionul Anenii Noi, Eugen Sălcuţan, a menționat în cadrul conferinței, că prin intermediul proiectului localitatea în fruntea căreia se află va beneficia de o grădiniţă nouă, cu o capacitate de 130 de locuri, iar acest lucru va rezolva o mare problemă a comunităţii, şi anume accesul la educaţie timpurie. Finanţarea lucrărilor de renovare a grădiniței vor începe la 1 ianuarie 2014.

Eforturile Ministerului Educaţiei şi partenerilor proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” se axează pe:
# sporirea accesului la educație prin reabilitarea instituţiilor preşcolare şi dotarea lor cu mobilier, cărţi, materiale didactice şi jucării
# îmbunătăţirea accesului la educaţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc sporit şi
# oferirea serviciilor de educație timpurie de calitate prin instruirea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile preşcolare și implicarea activă a părinților în acest proces.

În cadrul proiectului vor fi realizate mai multe lucruri în beneficiul copiilor din Moldova:
# 39 de instituții preșcolare vor fi reparate şi dotate: astfel va fi asigurat accesul la educație pentru alţi minimum 1.966 de copii.
# 1.435 de echipe comunitare, formate din cadre didactice, asistenți medicali și asistenți sociali care lucrează cu părinții, vor participa la un program de formare în educaţia incluzivă, în baza ghidului privind incluziunea, ce va fi elaborat în cadrul proiectului.
# Un Instrument de Monitorizare a Pregătirii Copiilor pentru Școală este elaborat și pilotat.
# 130 de centre de mentorat vor fi create şi apoi dotate cu cărți, materiale didactice, computer, proiector etc.
# 260 de mentori, 40 de inspectori și circa 9000 de cadre didactice vor beneficia de instruire.
# 7.000 de educatori for fi implicaţi în activităţi de mentorat.
# 950 instituții preșcolare din țară vor fi dotate cu material didactice și cărți pentru copii.
# 100% de instituții preșcolare vor fi dotate cu o mini bibliotecă pentru cadrele didactice și părinți.

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” este implementat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF.

Final_Infografic_Parteneriat_Global_pentru Educatie3

Final_Infografic_Parteneriat_Global_pentru Educatie

Final Infografic_Educatia 2020