În 13 colegii din țară, pe parcursul anului de studii 2013-2014, a fost introdus, în cadrul unui proiect pilot, Sistemul de Credite de Studii în VET /ECVET/.

Astfel, elevii care au fost admiși în anul I în colegiile incluse în proiect studiază după planuri noi, având posibilitatea să aleagă unele discipline şi profesori. Aceasta va permite obținerea unei calificări complementare prin cursurile la libera alegere de la alte specialități sau chiar din alte instituții de învățământ. Elevii vor susține examene la toate obiectele de studiu, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației.

Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura ”Dacă absolventul unui colegiu, va merge să facă studii superioare, acestuia îi vor fi recunoscute un anumit număr de credite. Acest lucru îi va permite elevului să solicite alte discipline necesare pentru formarea lui profesională. Sistemul mai prevede că elevii vor trebui să învețe, în mod obligatoriu, o limbă străină, un curs de tehnologie a informației, precum şi unul de comunicare. În plus, creditarea cursurilor, va contribui şi la consolidarea mobilității academice externe, dar şi interne”, a spus Loretta Handrabura.

”O altă noutate este că la absolvirea colegiului, instituțiile vor institui un rating al elevilor performanți. Acesta va fi stabilit în Suplimentul la diplomă, indicator ce va permite angajatorului să determine calitatea nivelului de formare profesională a tânărului specialist”, a menționat viceministra.

Sistemul de credite de studii transferabile va fi pilotat în următoarele instituții:
# Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău;
# Colegiul Național de Comerț al ASEM;
# Colegiul de Construcții din Chișinău;
# Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău;
# Colegiul Tehnologic din Chișinău;
# Colegiul Politehnic din Chișinău;
# Colegiul Politehnic din Bălți;
# Colegiul Tehnic-Feroviar din Bălți;
# Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul;
# Colegiul Agroindustrial din Ţaul;
# Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni;
# Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”;
# Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău.

Implementarea Sistemului de Credite de Studii în VET este un pas spre realizarea obiectivelor Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pentru anii 2013 privind racordarea învățământului vocațional/tehnic din Republica Moldova la standardele europene.