Elevii din R.Moldova vor păşi pragul şcolii mâine, 2 septembrie. Careul solemn consacrat primului sunet de clopoţel va fi organizat în toate instituţiile de învăţămînt din ţară, începînd cu ora 8.30, pentru cca 360 de mii de şcolari.

În clasa I vor merge în jur de 35 de mii de copii, care vor primi în dar, în mod tradiţional, cîte un Abecedar, primul lor manual şcolar. Prima oră a anului școlar se va desfășura cu genericul ”Cultura Republicii Moldova la 22 de ani de independență”, ne informează Ministerul Educației.

Procesul de studii va fi organizat în 1.347 de instituţii de învăţămînt preuniversitar, în care activează în jur de 36 de mii de cadre didactice. Necesarul de cadre didactice pentru anul de studii 2013-2014 constituie 1.054 de persoane. Totodată, în anul curent, 1.917 tineri au absolvit instituţiile de învăţămînt superior la specialităţile pedagogice, iar 585 de tineri au absolvit colegiile de profil. Conform datelor prezentate de comisiile de repartizare a absolvenţilor în cîmpul muncii, în anul școlar 2013-2014 corpul profesoral va fi suplinit cu încă cca 750 de tineri specialiști care au primit adeverințele de plasare în cîmpul muncii. Ca şi în anii precedenţi, specialiştii angajaţi în mediul rural vor beneficia de indemnizaţii conform legislaţiei în vigoare. Locurile vacante în şcoli vor fi completate cu cadre didactice angajate prin cumul.

Şi în noul an de studii, transportarea elevilor spre şi de la şcolile de circumscripţie se va realiza prin intermediul autobuzelor şcolare sau prin achiziţionarea serviciilor de transport. Cele 109 autobuze şcolare procurate în perioada 2010- 2012 se află în gestiunea direcţiilor raionale de învăţămînt.

Pentru investiţii şi reparaţii capitale în școli, în anul 2013 din bugetul de stat au fost planificate alocaţii în sumă de 45319,3 mii lei.

În acest an de studii, la dispoziția elevilor vor fi puse 31 de titluri de manuale pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal. 13 titluri au fost traduse în limba rusă. Pentru editarea manualelor, din bugetul de stat au fost alocate în anul curent 8,5 mln lei, iar din fondul special pentru manuale – 12,7 mln lei.

Și în noul an de studii va fi asigurată alimentarea gratuită a elevilor din clase primare și a celor din familiile socialmente vulnerabile, precum și a elevilor din clasele V-XII ale instituțiilor preuniversitare din subordinea Ministerului Educației, aflate în partea stîngă a Nistrului și în municipiul Bender.

1 499 de angajaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei vor fi antrenaţi pe parcursul zilei de 2 septembrie, pentru menţinerea ordinei publice şi securitatea circulaţiei rutiere. În scopul excluderii periculului sporit de comitere a accidentelor rutiere cu implicarea copiilor, pe perioada 2-12 septembrie 2013, între orele 07:00 – 09:00 şi 12:00 – 14:00, pe întreg teritoriul ţării, poliţiştii vor asigura securitatea circulaţiei rutiere în adiacentul instituţiilor de învăţămînt.