În anul 2012, în topul universităților cu cele mai mari cheltuieli per student din Bugetul Public Național au fost USMF „Nicolae Testemițanu” (circa 47 mii lei), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (circa 35 mii lei) și Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia (circa 25 mii lei pe student).

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare lansează astăzi un nou infografic, ce oferă o imagine asupra costurilor instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, în perioada 2008-2012, informează budgetstories.md

Rețeaua învățământului superior este formată din 34 unități, inclusiv 19 instituții de stat şi 15 – nestatele. La începutul anului de studii 2012/13 numărul de studenți a constituit 102,458 mii persoane. Potrivit Biroului Național de Statistică reducerea numărului de studenți a fost determinată de scăderea contingentului de studenți în instituțiile de stat. În medie, la 10 mii locuitori revin 288 studenți în instituțiile de învățământ superior.

În ceea ce privește numărul de studenți în universitățile de stat, în anul 2012 cei mai mulți studenți își făceau studiile la Universitatea de Stat din Moldova (circa 16 mii studenți, sau 15,7% din totalul studenților în învățământul superior), Universitatea Tehnică a Moldovei (14.4 mii studenți, sau circa 14% din totalul studenților) și la Academia de Studii Economice din Moldova (13.3 mii studenți, sau 12,9% din totalul studenților).

În ultimii cinci ani, ponderea studenților în instituțiile de învățământ superior publice și private nu s-a schimbat (circa 19% din studenți în instituțiile de învățământ private și 81% în cele publice), numărul total al studenților a continuat să descrească (de la circa 115 mii studenți în 2008 la 102 mii în 2012). Cât ține de distribuția pe localități, în anul 2012 90,2% din totalul studenților în învățământul superior își făceau studiile în municipiul Chișinău, și 6,2% în municipiul Bălți, 1,73% în municipiul Comrat, 1,60% în or. Cahul, și doar 0,28% în or. Taraclia.

Pe sexe, se constată o preponderență a femeilor – 56,0% (57.371) și 44,0% bărbați (45.087).

În anul 2012, 54,3% din totalul studenților încadrați în învățământul superior își făceau studiile în cinci universități din Republica Moldova. Acestor cinci universități le-au revenit circa 57% din cheltuielile totale pentru învățământul superior. Astfel, cele mai mari cheltuieli le înregistrează universitățile:
Universitatea de Stat din Moldova – 16.134 studenți – 164.850.008 lei – 10.218 lei per student
Universitatea Tehnică a Moldovei – 14.440 studenți – 169.555.294 lei – 11.742 lei per student
Academia de Studii Economice din Moldova – 13.250 studenți – 106.230.661 lei – 8.017 lei per student
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 5.698 studenți – 52.455.678 lei – 9.206 lei per student
Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 6.075 studenți – 66.331.830 lei – 10.919 lei per student

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web