Revenirea Eventis pe piața telefoniei mobile se reține. ANRCETI a decis vineri, 16 august, retragerea licenţei companiei Eventis Mobile SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară.

Directorul ANRCETI Grigore Varaniţa a spus că decizia Consiliului a fost precedată de o hotărâre de suspendare temporară a valabilităţii licenţei deţinute de Eventis Mobile, luată la cererea administratorului procedurii de insolvabilitate a companiei şi validată ulterior prin hotărârea Judecătoriei Ciocana din 29 mai 2013.

Decizia respectivă prevede expres cerinţa de a înştiinţa în scris ANRCETI despre înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei, cu 10 zile înainte de data când se încheia termenul de suspendare.

Drept dovadă legală despre înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei poate servi, potrivit Codului de procedură civilă, doar hotărârea instanţei de judecată, ce a emis hotărârea de suspendare a licenţei.

„Instanţa de judecată nu a emis hotărârea corespunzătoare, nu a stabilit înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei. Aceste fapte justifică temeinicia legală a deciziei ANRCETI privind retragerea licenţei companiei Eventis Mobile SRL” a declarat Varaniţa.

Sursa: Adevărul