Serviciul Fiscal de Stat intenționează să lanseze în regim pilot, pînă la finele anului curent, un nou serviciu destinat contribuabililor – „e-Factura”.

Potrivit FISC-ului, acest serviciu va fi lansat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și are  drept scop înlocuirea mecanismului curent de eliberare şi evidenţă a facturilor fiscale și facturilor în format tradiţional pe hîrtie cu un mecanism modern bazat pe tehnologiile informaţionale.

Prin intermediul serviciului „e-Factura” agenții economici vor putea emite şi expedia facturile (pentru livrările neimpozabile cu TVA) sau facturile fiscale fără a necesita comandarea acestora la Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, orice agent economic, odată înregistrat în serviciul „e-Factura”, va obţine acces şi va folosi în exclusivitate factura electronică.

Totodată, serviciul „e-Factura” va efectua validarea conţinutului facturilor electronice privind corectitudinea perfectării (prin livrarea datelor de identificare corecte aferente subiecţilor facturii, efectuarea automatizată a calculelor de total cu TVA şi fără TVA, cotei TVA etc.) şi minimizarea riscurilor aferente tranzacţiei.

Sursa: servicii.fisc.md