Delegația Uniunii Europene în Moldova și-a exprimat părerea referitoare situației MAIB printr-un comunicat de presă. Europenii sunt îngrijorați.

În cadrul decalarației se spune că:

  • Delegaţia UE îşi exprimă îngrijorarea profundă față de cele mai recente evoluţii privind MAIB (Moldova Agroindbank), întrucât un grup de acționari noi, posibil interconectați cu cunoștințe, pregătire profesională şi motive neclare vine cu intenţia de a prelua controlului operaţional şi strategic al Băncii.  Acest lucru ar putea periclita sănătatea şi stabilitatea sectorului financiar din Republica Moldova.    
  • Delegaţia UE salută măsurile luate până în prezent de către guvern şi Banca Naţională pentru asigurarea stabilităţii sectorului financiar, şi încurajează autorităţile competente să ia toate măsurile necesare pentru a-l proteja în continuare.  Delegaţia UE subliniază importanţa cea mai mare a independenței depline a autorităţilor de reglementare în executarea mandatelor lor juridice, care nu pot fi lezate de nici o terţă parte.   
  • Delegaţia UE consideră acest caz drept un test de turnesol pentru ca autorităţile moldoveneşti să-şi demonstreze angajamentul pentru transparenţă şi responsabilitate în sectorul financiar, eficacitatea instituțiilor competente, precum şi pentru garantarea statului de drept.  Aceasta va continua să monitorizeze îndeaproape evoluţiile cu privire la MAIB.