În cadrul şedinţei de lucru a Comisiei Naţionale de Examene din 2 aprilie au fost aprobate Centrele de Bacalaureat și Centrele Republicane de Evaluarea pentru sesiunea din 2018. 

Conform deciziei, absolvenţii treptei liceale vor susţine, în acest an, examenele de bacalaureat în 92 centre de bacalaureat, dintre care 62 centre în raioane şi 30 în muninicipiul Chişinău, instituite conform regulamentului. În municipiul Chişinău toate centrele de bacalaureat vor fi create în licee teoretice. În raioane sunt instituite centre de bacalaureat în 49 de licee teoretice, 12 gimnazii și o şcoală profesională. Decizia a fost aprobată unanim, în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de Examene.

De asemenea, au fost instituite două Centre Republicane de Evaluare a lucrărilor de Bacalaureat, care sunt capabile să asigure:

# condiţii pentru desfăşurarea activităţii Comisiilor Republicane de Evaluare a lucrărilor la fiecare disciplină de examen;
# condiţii de păstrare în maximă confidențialitate a lucrărilor de examen, a baremelor de corectare, a altor materiale indispensabile procesului de evaluare a lucrărilor;
# condiţii tehnice şi comunicaţionale de activitate a echipei care va aduna și stoca scorurile acumulate de către fiecare candidat la disciplinele de examen.