Companiile AIR Moldova și Fly One obligă pasagerii să aibă bilet de retur, altfel aceștia se pot pomeni într-o situație neplăcută atunci când ajung la ghișeu să-și facă check-in-ul. Persoanele sunt redirecționate la casele de la Aeroport pentru a procura biletul de retur, în caz contrar riscă să primească refuz la îmbarcare. Cu o interpelare în acest sens s-a adresat membra Grupului Parlamentar Popular European, Mihaela Spătaru, către Ministerul Economiei și Infrastructurii după ce au fost sesizate mai multe plângeri ale pasagerilor care utilizează serviciile companiilor AIR Moldova și Fly One.

***

„Au fost sesizate mai multe plângeri ale pasagerilor care folosesc serviciile AIR Moldova și Fly One prin care doar la prezentarea biletelor avia în direcția dus și efectuarea procedurii de check-in pentru zbor, beneficiarii serviciilor, deținători ai actelor de călătorie, sunt impuși să procure și biletul la retur, altfel primesc refuz la îmbarcare. Ei nu sunt informați despre acest lucru la procurare biletului inițial, fiind obligați să procure biletul retur în ziua plecării, la casele din aeroport, la un preț mai mare”, a declarat Mihaela Spătaru, deputata Grupului Parlamentar Popular European.

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe domeniul transporturilor, Sergiu Bucătaru, a venit cu un răspuns pe 27 octombrie, în ședința plenară a Parlamentului. „Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de un regim liberalizat de vize pentru călători în UE. Pentru a beneficia de aceasta, cetățenii trebuie să dețină pașapoarte biometrice și să facă dovada respectării condițiilor de intrare pentru călătorii în scop turistic sau privat prin prezentarea unor documente justificative privind cazarea, itinerarul, asigurarea medicală și privind întoarcea în țara sa de origine, adică prin prezentarea biletului retur”, a precizat Bucătaru.

# Ce spune Fly One ?

Fly One a declarat că în companie nu sunt practicate cerinețele obligatorii pentru pasageri privind biletele tur – retur. Pe întreaga perioadă de activitate a companiei pe piața Republicii Moldova nu a parvenit nicio plângere de la pasageri care ar declara că, compania aeriană i-ar obliga să procure un bilet de întoarcere la momentul de înregistrare a zborului.

„Atâta timp cât pe site-ul oficial Flyone în regulament nu este indicat acest fapt (de obligativitate a biletului de retur), aceasta nu este adevărat și este o interpretare greșită”, spun reprezentanții companiei.

În răspunsul directorului Fly One, Mircea Maleca, acesta a respins acuzațiile și consideră o astfel de practică a companiei inadmisibilă în raport cu pasagerul.

 

# AIR Moldova confirmă obligativitatea biletului de retur. Reacția companiei

O altă abordare a problemei o are AIR Moldova, prin indicarea obligativității cetățeanului Republicii Moldova care intenționează să circule în spațiul UE de a respecta regulile impuse odată cu liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric în călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen.

Regulamentul cuprinde rigori cu caracter imperativ pentru cetățenii statelor terțe, având ca scop combaterea migrației ilegale, iar convenția de la Chicago prevede răspunderea operatorului aerian în cazul în care pasagerul nu este admis pe teritoriul unui stat străin prin suportarea de către operatorul aerian a tuturor cheltuielilor legate de neadmiterea pasagerului din cauza necorespunderii actelor de călătorie precum și a altor probleme vizând documentele pasagerilor ce nu intră în aria de competență a operatorului aerian. Prin urmare pasagerul este cel care trebuie să respecte toate instrucțiunile și regulamentele organelor împuternicite ale țărilor unde se efectuează cursa.

Pe parcursul anului 2015, nu au fost admiși 872 de cetățeni în comunitatea UE, iar în primele luni ale anului 2016 nu au fost admiși 226 de pasageri, preponderent în direcțiile Spania, Portugalia, Italia și Germania, cetățeni care nu au putut să demonstreze scopul clar al călătoriei și destinația călătoriei, biletul tur-retur, rezervare hotel, asigurare medicală, mijloace suficiente de trai care pot fi solicitate de poliția de frontieră la intrare în UE. În aceste circumstanțe, compania AIR Moldova suportă anual cheltuieli financiare în sumă aproximativă de 100 de mii de euro pentru biletele de retur, amenzile în aeroporturi etc.

În această situație, compania aeriană își rezervă dreptul de a refuza în transportare pasagerul fără documente și formalitățile necesare din cauza nerespectării legilor și rigorilor stabilite. Pentru a reduce cheltuielile suportate, compania AIR Moldova pentru fiecare pasager neadmis pe teritoriul statului străin solicită bilet de retur. Acest lucru este specificat și pe site-ul companiei.

# Biletul de retur poate fi pentru orice alt mijloc de transport: auto, feroviar, fluvial

 

Air Moldova tur retur

# Agenția pentru Protecția Consumatorului susține că problema este în procurarea biletelor ONLINE

Agenția Pentru Protecția Consumatorului a conchis că problema este la procurarea biletelor online, deoarece responsabilitatea de a se informa cu termenele și condițiile de transport, inclusiv prin bifarea acestora în procedura de procurare online este a consumatorului. Potrivit Agenției, pasagerul bifează automat fără a citi regulile stipulate termenele și condițiile de transportare.

# Grupul parlamentar Popular European: Nu trebuie să fraierim cetățenii

„Este o găselniță pentru compania AIR Moldova ca să adune mai mulți bani de la cei care călătoresc cu această companie. Mai cred că persoanele trebuie să fie informate despre acest lucru când procură aceste bilete. Această informație nu exista pe site-ul companiei când am efectuat interpelarea (19.oct). Aș dori să găsim soluții la aceste probleme mai ales că statul are acțiuni majoritare la AIR Moldova. Nu trebuie să fraierim pasagerii.

Se întâmplă și ca și alte companii internaționale gen Lufthansa să aibă pasageri care nu sunt admiși în alte țări, iar companiile își asumă pe deplin cheltuielile de retur a persoanelor și nu pun această povară pe spatele cetățenilor”, a menționat Mihaela Spătaru.

# Ce spun regulamentele internaționale

Conform prevederilor UE, dar și ale Anexei 9 ICAO, transportatorii sunt obligați să verifice valabilitatea actelor de identitate ce permit pasagerului să intre pe teritoriul statului de destinaţie:

#1. ICAO (Internațional)

Statele contractante nu solicită de la persoanele ce sosesc pe teritoriul acestora, cu transport aerian, alte documente decât pașaportul și viza valabilă, în cazul în care acestea sunt necesare.

#2. Codul Frontierelor Schengen (condițiile de intrare a pasagerilor pe teritoriul Schengen)

# să fie în posesia unui document de călătorie valabil care să permită titularului să treacă frontiera și să fie valabil pentru o perioadă de cel puțin trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul statelor membre;

# să justifice scopul și condițiile șederii planificate*;

# să dispună de mijloace de subzistență suficiente, atât pentru durata șederii planificate, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către o țară terță în care admisia este garantată sau să fie în măsură să dobândească legal respectivele mijloace;

# să nu fie o persoană care face obiectul unei alerte emise în SIS în scopul de a i se refuza intrarea;

# să nu fie considerat o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale unuia dintre statele membre și, în special, să nu facă obiectul unei alerte emise în scopul de a i se refuza intrarea în bazele de date ale statelor membre pentru motivele enumerate anterior.

* Pentru justificarea scopului și a condițiilor șederii planificate, polițistul de frontieră a statului unde se intenționează de a trece frontiera „poate” solicita resortisantului unei țări terțe următoarele acte:
1. Pentru călătoriile de afaceri:

4) invitația din partea unei întreprinderi sau a unei autorități de a participa la reuniuni,
conferințe sau manifestări cu caracter comercial, industrial sau profesional;
5) alte documente care indică existența unor relații comerciale sau profesionale;

6) bilete de intrare la târguri și congrese, în caz de participare la un eveniment de acest gen;

4. Pentru călătorii efectuate în scopul studiilor sau al unui alt tip de formare:

3) certificat de înscriere la o instituție de învățământ în vederea urmării unor cursuri de
învățământ profesional sau teoretic în cadrul unei formări de bază sau al unei formări de
nivel superior;
4) legitimații de student sau certificate privind cursurile urmate;

5. Pentru călătorii în scop turistic sau privat:

4) documente justificative privind cazarea:
— invitație din partea gazdei, în situația cazării la o persoană particulară;
— un document justificativ de la instituția de cazare sau orice alt document corespunzător
care să indice tipul de cazare preconizat;
5) documente justificative privind itinerarul:
— confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt document corespunzător care
să indice programul de călătorie preconizat;
6) documente justificative privind întoarcerea:
— un bilet de întoarcere sau un bilet dus-întors;