Consiliul Rectorilor a constatat în ședința din 8 august, 2017, în urma discuțiilor referitoare la rezultatele admiterii în universitățile din R. Moldova, că și în această admitere se menține tendința generală de micșorare a numărului de studenți înmatriculați în universități, respectiv, a numărului total de studenți care își fac studiile în universitățile din Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova fost învinuită că ar fi admis mai multe încălcări a regulamentului în perioada admiterii.

Consiliul Rectorilor din Republica Moldova, președinte al căruia este Grigore Belostecinic, rector al ASEM, a constatat, în urma ședinței din 8 august, mai multe încălcări care ar fi fost comise de USM. Comunicatul a apărut pe site-ul Academiei de Studii Economice din Moldova, iar ulterior și pe site-ul Universității Tehnice a Moldovei.

Consiliul Rectorilor menționează că în condițiile înăspririi concurenței între universități, în vederea atragerii pretendenților la studii, pe parcursul primei perioade de admitere au fost constatate abateri grave de la stipulările Regulamentului Ministerului Educației privind organizarea admiterii, prin folosirea unor promisiuni care pot fi calificate drept false, ilegale și iresponsabile, folosite drept momeală pentru atragerea studenților la studii, și prin care universitățile participante la procesul de admitere au fost puse în condiții inegale.

USM este acuzată de:

# Până la lansarea campaniei de admitere, Universitatea de Stat din Moldova ar fi expediat pretendenților la studii, prin poșta electronică, mesaje de felicitare în legătură cu înmatricularea la studii la USM, chiar dacă, prin ordinul Ministerului Educației depunerea actelor în vederea participării la concursul de admitere urma să înceapă la 24 iulie 2017, concomitent în toate universitățile.

# Potrivit Consiliului, în dimineața ultimei zile de depunere a actelor în prima sesiune, 31 iulie 2017, tuturor pretendenților la studii li s-ar fi trimis de către USM mesaje, prin care au fost informați că au fost deja înmatriculați și în regim de urgență, până la ora 17.00, ar trebui să depună în comisia de admitere actele de studii în original (verificările ministerului au confirmat acest lucru), chiar dacă perioada de depunere a actelor în original a fost stabilită prin ordinul Ministerului Educației nr. 273 din 02.05.2017, ca fiind 03-07.08.2017.

# Consiliul mai menționează că pe data de 01 august 2017, USM a publicat pe site-ul universității un proiect de ordin de admitere la studii cu finanțare din sursele bugetare USM, în care au fost incluse circa 660 persoane, motiv din care pretendenții la studii și-au retras actele din alte universități, declarând că sunt înmatriculați la USM fără taxă, pe contul universității, ceea ce contravine legislației în vigoare.

# În comunicatul Consiliului se mai spune că prin ordinul USM nr. 233-ST din 05.08.2017 au fost înmatriculate în anul I, învățământ cu frecvență, fără achitarea taxei pentru primul an de studii, 373 persoane.

Echipa #diez a contactat reprezentanții Universității de Stat, care au venit cu o reacție la acest subiect.

În același timp, Consiliul Rectorilor cere Ministerului Educației anularea ordinelor de înmatriculare la USM. Aici vedeți declarația președintelui Belostecinic.