Şomerii necalificaţi, în special tinerii, vor beneficia de instruiri la locul de muncă conform necesităţilor pieţii muncii. Vineri a fost lansat în cadrul unei conferinţe de presă, programul pilot adresat şomerilor necalificaţi, în special tinerilor, cu accent pe tinerii dezavantajaţi.

Instruirea la locul de muncă se înscrie în șirul acțiunilor planificate în noul proiect al legii ocupării și în Strategia Națională de ocupare a forței de muncă pe anii 2017-2021 și are drept scop reintegrarea persoanelor aflate în șomaj, îndeosebi tinerii, pe piața muncii, sporirea angajării acestora, corelarea necesităților pieții muncii cu oferta forței de muncă, cât și crearea locurilor de muncă, se menţionează într-un comunicat al MMPSF.

Beneficiarii programului vor fi persoanele cu vârsta între 18-35 ani, care nu dețin o calificare pe piața muncii și sunt în căutarea unui loc de muncă. Programul de formare profesională va fi realizat de către școală și angajator, conform standardelor ocupaționale, prevăzând 10-15% teorie și 85-90% practică. În finalul procesului de instruire, beneficiarul va primi un certificat de calificare și va fi angajat în cadrul agentului economic la care a fost instruit.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul I al anului 2017, rata șomajului a înregistrat valoarea de 6,3 % sau 75,8 mii de șomeri, în rândul tinerilor cu vârsta de 15-24 ani a constituit 12,7% sau 10,2 mii, în categoria de vârstă 15-29 ani – 11%. 30,9% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 de ani nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la nici un fel de instruiri în afara sistemului formal de educație.