În Republica Moldova avem mai multe instituții de învățământ superior care pregătesc specialiști în diferite domenii, începând de la medicină și până la inginerie sau design. Mai jos găsiți lista tuturor universităților din țară și a facultăților unde vă puteți face studiile.

# Universitatea de Stat din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Biologie și Pedologie, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Facultatea de Drept, Facultatea de Fizică şi Inginerie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Economice.

# Universitatea Tehnică a Moldovei (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Electronică și Telecomunicații, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Facultatea Textile și Poligrafie.

# Academia de Studii Economice a Moldovei (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Business și Administrarea Afacerilor, Economie Generală și Drept, Tehnologii Informaționale și Statistică Economică, Relații Economice Internaționale, Finanțe, Contabilitate.

# Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Arte Plastice și Design, Filologie, Istorie și Geografie, Limbi și Literaturi Străine, Psihologie și Psihopedagogie Specială, Științe ale Educației și Informatică.

# Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (studii universitare, rezidențiat)

Facultăți: Medicină, Stomatologie, Farmacie, Rezidențiat, Educație Medicală Continuă.

# Universitatea Liberă Internațională din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea Științe Economice, Facultatea Biomedicină și Ecologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Informatică, Inginerie și Design, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Facultatea de Științe Sociale și ale Educației.

# Universitatea Agrară de Stat din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Agronomie, Horticultură, Economie, Medicină Veterinară, Inginerie Agrară și Transport Auto, Cadastru și Drept.

# Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

# Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Drept și Administrație Publică, Facultatea de științe umanistice și pedagogice, Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.

# Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Artă Muzicală, Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia, Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design.

# Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Pedagogie, Facultatea de Sport, Facultatea de Kinetoterapie, Facultatea Protecție, Pază și Securitatea, Facultatea Învățământ cu Frecvență Redusă.

# Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Drept, Facultatea Securitate Civilă și Ordine Publică.

# Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Științe Militare, Facultatea administrație publică.

# Universitatea de Stat din Tiraspol (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Facultatea Biologie și Chimie, Facultatea Geografie, Facultatea Pedagogie, Facultatea Filologie.

# Academia de Administrare Publică (masterat, doctorat)

Specialități: Administrare Publică, Management, Relații Internaționale, Anticorupție, Management informațional în administrare publică.

# Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Business, administrare și drept, Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate.

# Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Criminologie și Drept, Facultatea psihologie juridică și criminologică, Facultatea securitate privată și detectivi.

# Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” (licență, masterat)

Specialități: Finanțe și Bănci, Business și Administrare, Economie Mondială, Marketing și Logistică, Contabilitate, Turism.

# Universitatea de Studii Europene din Moldova (licență, masterat)

Facultăți: Drept, Științe Economice, Limbi Moderne, Jurnalism și Științe ale Comunicării, Psihologie și Asistență Socială, Științe Politice și Relații Internaționale.

# Universitatea Perspectiva (licență, masterat)

Specialități: Business și administrare, Contabilitate, Economie mondială și relații economice internaționale, Finanțe și Bănci, Servicii Hoteliere, turism, agrement, Merceologie și comerț, Marketing și logistică.

# Institutul de Relații Internaționale din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Facultatea: Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, Facultatea Drept, Facultatea Limbi Străine.

# Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere” (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea Științe Economice și Ecologie, Facultatea Relații Internaționale și Științe Socio-Umane.

# Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova (licență, masterat, doctorat)

Specialități: Teologie Pastorală.

# Universitatea Americană din Moldova

Facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de Business și Economie, Facultatea Științe Sociale și Umaniste, Facultatea de Arhitectură.

*Studiile se fac doar în limba engleză.

# Universitatea de Stat din Comrat (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea de cultură națională, Facultatea economică, Facultatea de Drept.

*Studiile se fac doar în limba rusă.

# Universitatea de Stat din Transnistria „Taras Șevcenco” (licență, masterat, doctorat)

Facultăți: Facultatea Agrar-Tehnologică, Filiala Politehnică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Inginerie, Institutul de Administrație Publică, Drept și Științe Sociale, Facultatea de Pedagogie și Psihologie, Facultatea de educație fizică și sport, Facultatea de Fizică și Matematică, Facultatea de Filologie, Facultatea de Economie.

*Studiile se fac doar în limba rusă.

# Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia (licență)

Specialități: Pedagogie în învățământul primar, Limba și literatura bulgară și engleză, Limba și literatura bulgară și română, Limba și literatura română și engleză, Muzică, Istorie, Contabilitate.

*Studiile se fac doar în limba rusă.

# Universitatea Slavonă (licență, masterat)

Facultăți: Facultatea Economică, Facultatea de Științe Umanistice, Facultatea de Teatru.

*Studiile se fac doar în limba rusă.

Vezi și: Tot ce trebuie să știi dacă vrei să depui actele la o universitate din Republica Moldova.