Sediul Direcției Transport a Parlamentului anunță o licitație publică „cu strigare” pentru comercializarea a 10 unități de transport neutilizate în activitatea Parlamentului. Evenimentul va avea loc pe 16 iunie, la ora 10 dimineața. 

Participanții la licitație vor prezenta:

# cererea de participare în forma stabilită;
# copia de pe actul de identitate al cumpărătorului – pentru persoanele fizice;
# extrasul din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoanele juridice;
# procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor, după caz;
# actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10 % din prețul inițial de vânzare al unității de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova.

Cererile de participare și documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării licitației pe adresa organizatorului licitației „Lexasigur” S.R.L., mun. Chișinău, str. Columna nr. 162, bir. 303 (tel. 069045941). Mijloacele de transport pot fi examinate la locul amplasării lor (Direcția Transport a Parlamentului), prin coordonare prealabilă.

Licitația va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință.

Mai multe detalii vedeți aici.