Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, câștigul salarial mediu lunar brut a fost de 7 634 de lei, fiind mai mare față de trimestrul I 2019 și mai mic față de trimestrul IV 2019.

Astfel, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

# Informații și comunicații – 17 786 de lei;

# Activități financiare și de asigurări – 13 728 de lei;

# Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 11 821 de lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

# Agricultură, silvicultură și pescuit – 4 843 de lei;

# Activitățile de cazare și alimentație publică – 5 152 de lei;

# Artă, activități de recreere și de agrement – 5 587 de lei.

Iată ce salarii se plătesc în diferite activități profesionale.