Guvernul s-a întrunit astăzi într-o ședință, unde a luat decizia de a propune parlamentului, printr-o hotărâre, să declare stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 30 de zile.

Guvernul a aprobat o hotărâre la recomandarea Comisiei pentru Situații Excepționale.

Pentru a institui starea de urgență în țară, este necesar ca parlamentul să se întrunească și să decidă asupra acestui subiect.

# Ce înseamnă stare de urgență și cât durează
Stare de urgenţă – ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de:
a) iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;
b) existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate.

Ordonanţa în cauză spune că starea de urgenţă se poate impune pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi prevede totodată măsuri excepţionale economice și de ordine publică.

În perioada stării de urgenţă, legile şi altele acte normative adoptate până la instituirea stării respective acţionează în măsura în care nu contravin prezentei legi. La fel, în acestă perioadă nu se admite modificarea constituţiei, adoptarea, modificarea sau abrogarea legilor organice şi a legislaţiei electorale, precum şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale. După ridicarea stării de urgenţă, de asediu sau de război, actele normative adoptate pentru această perioadă se abrogă fără un preaviz special în acest sens.

Pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri:

# evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
# instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
# dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
# introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
# efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
# stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamânat;
# modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
# interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
# chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
# introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;
# cetăţenii Republicii Moldova pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public, în condiţiile legii.

Reamintim că până la momentul de față, avem 29 de cazuri de coronavirus înregistrate în Moldova.