PISA 2018 a măsurat ce cred elevii despre valoarea învățării la școală și a studiilor. Chestionarul a inclus întrebări despre atitudinea lor față de școală.

PISA a întrebat elevii cu referire la instituția lor de învățământ, în ce măsură sunt sau nu sunt de acord cu următoarele afirmații:

— Efortul pe care îl depun la instituția de învățământ mă va ajuta să obțin un post de muncă bun;
— Efortul pe care îl depun la instituția de învățământ mă va ajuta să intru la o universitate bună;
— Efortul pe care îl depun la instituția de învățământ este important.

Elevii au fost rugați să raporteze afirmațiile de mai sus la o scară cu categorii de răspuns „sunt perfect de acord”, „de acord”, „nu sunt de acord” și „nu sunt deloc de acord”.

Figura 3.14 prezintă procentul de elevi din Republica Moldova care au fost „perfect de acord” sau
„de acord” cu afirmațiile de mai sus cu referire la atitudinile lor față de școală.

info elevi

Aproximativ toți elevii care au susținut testul PISA în Republica Moldova în anul 2018 privesc școala pozitiv. De exemplu, mai mult de 90 % din numărul de elevi consideră că este important să depui eforturi la instituția de învățământ și circa 88 % consideră că efortul depus la instituția de învățământ îi va ajuta să obțină un post de muncă bun. În rândurile elevilor în Republica Moldova se atestă o atitudine înaltă față de instituția de învățământ. De cealaltă parte, doar 3 % din numărul de elevi nu sunt de acord cu afirmațiile de mai sus.

Mai mult, rezultatele PISA arată că atitudinile fetelor și băieților față de instituția de învățământ diferă în interiorul țărilor și între țări. Figura 3.15 prezintă atitudinile față de instituția de învățământ (răspunsuri afirmative) în rândurile fetelor și băieților în Republica Moldova.

info elevi 2

Acest raport a fost elaborat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în comun cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care a asistat la pregătirea raportului și a furnizat materiale, recomandări și asistență în elaborarea acestuia. Raportul este publicat sub responsabilitatea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și nu reflectă neapărat opiniile oficiale ale OECD sau ale țărilor sale membre.

Republica Moldova s-a alăturat Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Acest program are ca scop evaluarea sistemelor de învățământ la nivel internațional, analizând măsura în care elevii de 15 ani, care finalizează învățământul obligatoriu, au acumulat cunoștințe și deprinderi cheie, esențiale pentru a participa activ în societățile contemporane. Participarea Republicii Moldova în PISA demonstrează importanța pe care Republica Moldova o acordă rezultatelor școlare ale elevilor.

O echipă de experți din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a colectat și analizat informațiile oferite de PISA 2018, pentru a fi utilizate în beneficiul sectorului educației și, prin urmare, în beneficiul copiilor încadrați în sistemul nostru de învățământ.