Biroul Național de Statistică anunță că numărul populației ocupate în câmpul muncii este mai mare în mediul rural, decât în cel urban (54 % și 46 % respectiv). Numărul tinerilor cu vârstele cuprinse între 15 și 29 ani constituie 35,1 % din numărul total de persoane active.

Numărul șomerilor, estimat conform Biroului Internațional al Muncii (BIM), a fost de 37,8 mii de persoane. Şomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații – 51,9 % din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 53,5 %.

În cadrul populației inactive, cea mai mare pondere, peste 45 %, revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (13,2 %) și grupa elevilor și studenților (12,4 %). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (12,1 %). Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (8,6 %).

Populația ocupată în 2019 a constituit circa 910 mii de persoane. Ca și în cazul populației active, ponderea bărbaților (51,0 %) a fost nesemnificativ mai mare în comparație cu a femeilor (49,0 %).

Din distribuția persoanelor ocupate după activitățile economice, rezultă că fiecare a cincia persoană activa în sectorul agricol (22,5 %).

Ponderea activităților neagricole în 2019 a fost de 77,5 %. Persoanele ocupate în industrie au constituit 13,7 %, în construcții 8,7 %, iar în sectorul servicii au activat mai mult de jumătate din totalul persoanelor ocupate (55,1 %).

În repartizarea după forme de proprietate 73,0 % din populația ocupată a activat în sectorul privat și 27,0 % – în sectorul public.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că ponderea salariaților în total ocupare a constituit 76,1 %. Marea majoritate a salariaților (88,5 %) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (10,9 %) decât salariații femei (6,8 %). Cele mai mari ponderi ale salariaților, care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (52,1 %), construcții (18,0 %), comerț (13,4 %) și industrie (3,6 %).

Din totalul salariaților 9,2 % aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau 9,6 % din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (54,9 %), construcții (14,7 %), comerț (14,1 %) și industrie (3,8 %).