Din anul 2020, în Republica Moldova ar putea fi introdus principiul taxării inverse la plata Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA). Se prevede că TVA achitată pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată sau pentru bunurile întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate va fi transferată în mod prioritar bugetului.

Ministra Finanțelor, Natalia Gavriliță, susține că prin introducerea taxării inverse se va evita prejudicierea bugetului de stat.

Un mecanism pentru a combate evaziunea

„Este o practică internațională. Noi propunem introducerea principiului de taxare inversă pentru companiile care se află în insolvabilitate sau în contextul comercializării gajului. Având în vedere incapacitatea de plată a vânzătorului, de multe ori suma TVA aferentă bunului vândut nu se achită la buget și în acest sens are loc deducerea sumei TVA care în realitate nu ajunge la buget”, a declarat în cadrul unei ședințe ministra Finanțelor, scrie mold-street.md.

Potrivit principiului taxării inverse, în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), acesta din urmă calculează și achită suma TVA la buget, având ulterior dreptul de deducere.

Ministra nu a oferit date privind valoarea prejudiciilor cauzate bugetului de la schemele de deducere TVA.

Potrivit Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (2019-2021), în anul 2018 veniturile din TVA reprezentau aproximativ 33,2 % din totalul impozitelor și taxelor. Pentru perioada 2019-2021, acest indicator a fost estimat la 32-33 reieșind din menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20 % și a cotei reduse de 8 %.

Din schemele de evaziune cu TVA, bugetul pierde în jur de 6-8 miliarde de lei

E puțin probabil ca în ultimii ani în Republica Moldova să se fi atestat o îmbunătățire radicală la acest capitol.

O cotă de 3-4 % din PIB reprezintă, la nivelul anului 2019, între 6,2 și 8,3 miliarde de lei, ceea ce e o cifră enormă, fiind mai mare decât veniturile anuale acumulate la buget din accizele percepute de la mărfuri.

Dacă ar ajunge acești bani în bugetul de stat, ar putea permite majorarea semnificativă a pensiilor și salariilor, dar și implementarea mai multor programe sociale și economice.

Taxarea inversă impune costuri adiționale

Mecanismul de taxare inversă urma să fie aplicat în spațiul UE, cu titlul de proiect pilot, în Cehia, contextul în care aceasta și-a exprimat de mai mulți ani interesul de a utiliza această măsură simplificată.

Specialiștii în domeniul taxelor susțin că implementarea taxării inverse generalizate ar fi o măsură potrivită pentru combaterea fraudei, fiind, din acest punct de vedere, poate cea mai importantă din acest set.

Articolul complet îl puteți citi aici.