În primele nouă luni ale anului curent, Serviciul Fiscal a identificat 4 122 de persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Acest lucru provoacă pagube de milioane de lei în bugetul statului, luând în considerare că aproape 10 mii de contracte semnate în anul 2019 au contribuit la bugetul de stat cu 16 milioane de lei.

În acest context, dacă dețineți informații că vecinul sau o altă persoană terță oferă în chirie spațiu locativ pe termen îndelungat, dar nu are semnat un contract de locațiune cu chiriașul, puteți sesiza Serviciul Fiscal de Stat (SFS) conform următoarei proceduri.

# „Cum informez SFS despre un asemenea caz?”

Informația de care dispuneți o puteți redacta sub formă de petiție și care poate fi depusă la SFS conform următorilor pași:

#1. În scris, prezentată personal la sediul instituției (strada Constantin Tănase 9);

#2. O puteți expedia în formă electronică la adresa: [email protected];

#3. Verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal;

#4. Telefonic la Centrul Unic de Apel al SFS la numărul de telefon: 0 8000 1525.

IMPORTANT: Dacă petiția se transmite în formă electronică, aceasta trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.

# „Ce elemente trebuie să conțină o petiție expediată electronic?”

#1. Numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul petiționarului sau adresa electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale;

#2. Denumirea autorității publice;

#3. Obiectul petiției și motivarea acesteia, cu indicarea probelor și expunerea faptelor pe care se întemeiază petiția în mod clar, concis și cu bună-credință;

#4. Semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică;

#5. Documentul confirmativ al reprezentantului legal sau procura reprezentantului împuternicit;

#6. Documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale, după caz.

# „Care departament din cadrul SFS este responsabil de înregistrarea sesizării, verificare și de aplicare a amenzilor?

„Petițiile sunt recepționate de către Direcția gestionare documente și arhivare, ulterior sunt repartizate în funcție de conținutul acestora, direcțiilor responsabile pentru analiză, răspuns și/sau dispunerea măsurilor corespunzătoare”, informează Serviciul Fiscal de Stat.

# „Ce amenzi riscă proprietarul care nu semnează un contract de locațiune?”

Această situație este similară cu cea în care un proprietar are deja semnat un contract de arendă a imobilului la SFS. Prin urmare, aplicarea amenzilor pentru ambele cazuri are loc în felul următor:

# Se va calcula și încasa impozitul pe venit în mărime de 7 % (până la 1 ianuarie 2017 – 5 %) din darea în locațiune a proprietății imobiliare;

# Se va încasa majorarea de întârziere (penalitatea), pentru neachitarea în termenii stabiliți a impozitului din darea în locațiune a proprietății imobiliare;

# Se va aplica amendă de la 200 la 400 de lei pentru prezentarea întârziată la SFS a contractului de transmitere în locațiune a proprietății imobiliare;

# În cazul în care, persoană fizică a înregistrat mai târziu contractul de locațiune/arendă a proprietății imobiliare la SFS și nu a achitat sau a achitat tardiv impozitul pe venit, se va aplica sancțiune sub formă de avertizare, fiind calificată ca încălcare fiscală nesemnificativă.

În concluzie, proprietarul va fi nevoit să achite aceste amenzi (nesemnificative) și să semneze, până la urmă, un contract încadrat în normele legale.

# „Unde se semnează contractul de locațiune?”

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la orice Direcție deservire fiscală cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului (în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare).

Există și posibilitatea de înregistrare a contractului prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, cu deținerea semnăturii electronice sau mobile.

# „Dacă informația mea nu se adeverește, eu voi fi amendat?”

„Codul fiscal nu prevede sancționarea persoanei fizice și/sau juridice în cazul în care nu se confirmă aspectele invocate în petiție”, se mai spune în răspunsul SFS.

Cu toate acestea, impozitul pe care îl achită proprietarul nu este atât de mare. Dacă luăm, de exemplu, suma de 200 de euro (4 000 de lei) și aplicăm valoarea impozitului de 7 %, atunci persoana fizică va achita 280 de lei lunar din venitul pe care îl obține în urma dării în chirie a spațiului locativ.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie ale anului curent, 3 082 de persoane au întocmit 9 552 de contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Ca rezultat al legalizării acestor contracte, la bugetul de stat au fost încasate venituri în sumă de 16 milioane de lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 4,8 milioane de lei.

În aceeași perioadă, SFS a înregistrat 4 122 de persoane ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. În acest sens, bugetul statului pierde milioane de lei din cauza nerespectării legislației în vigoare a proprietarilor care dau în chirie spații locative.