Astăzi are loc ședința Guvernului. Cabinetul de miniștri se întrunește pentru a discuta șapte subiecte, incluse pe ordinea de zi. Printre subiecte se regăsesc, două avize, retragerea unui proiect de lege din Parlament și aprobarea unor Acorduri dintre Moldova și alte țări.

Vezi mai jos subiectele incluse în ordinea de zi:

#1 Cu privire la cadre;

#2 Pentru aprobarea Protocolului cu privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019;

#3 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996;

#4 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală;

#5 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

#6 Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Uniunii Australiene privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;

#7 Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern;

#8 Cu privire la anularea înscrierii protocolare nr. 3 din procesul-verbal nr. 22 al şedinţei Guvernului din 9 august 2019;

#9 Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018.

Vedeți detalii despre subiecte AICI.