Numărul tinerilor în Republica Moldova este în continuă descreștere. Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, la 1 ianuarie 2019, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14-34 ani este de 743,2 mii, adică 27,7% din numărul total al populației.

Generaţia tinerilor este în descreştere continuă. Populația cu reședință obișnuită în vârstă de 14-23 ani s-a redus în perioada anilor 2014-2018, constituind 289,7 mii persoane la începutul anului 2019, și înregistrând o reducere cu 25,1% față de anul 2014.

sg

Concomitent, s-a produs și reducerea efectivelor de elevi/studenți cuprinși în sistemul de educație din această grupă de vârstă, cu 16,4% față de anul 2014/15, numărul acestora constituind 179,5 mii persoane, în anul 2018/19.

4

În anul de studii 2018/19 numărul de elevi și studenți în vârstă de 14-23 ani ce revin la 10 mii locuitori a constituit 669 persoane comparativ cu 754 în anul de studii 2014/15. La 10 mii locuitori, revin 355 elevi din învățământul primar și secundar general, 159 elevi din învățământul profesional tehnic și 155 studenți din învățământul superior.

În anul 2018, în țară au fost înregistrați 74,0 mii absolvenți, fiind practic la nivelul anului 2014. Din totalul de absolvenți, 41,3% elevi au absolvit învățământul gimnazial, 24,5% au constituit absolvenții instituțiilor de învățământ superior, 19,0% au fost absolvenți ai învățământului profesional tehnic și 15,2% – absolvenți ai liceelor. În medie, la 10 mii de locuitori revin 114 absolvenți ai învățământului gimnazial, 68 – ai învățământului superior, 53 – ai învățământului profesional tehnic și 42 sunt absolvenți ai liceelor.

5

#Numărul studenților este în descreștere, doar fiecare al cincilea este încadrat la studii de master

La începutul anului de studii 2018/19, învățământul superior cuprindea 60,6 mii studenți, trei pătrimi dintre aceștia fiind încadrați în ciclul de licență. În ultimii cinci ani, numărul de studenți în învățământul superior înregistrează o tendință descendentă la toate tipurile de programe de studii, totodată, evoluând negativ în cazul studiilor superioare de licență (față de anul de studii 2014/15 cu 25,2 mii sau 35,6% mai puțin.

6

#Femeile predomină în învățământul superior, atât la nivelul ciclului de licență, cât și la master

În anul de studii 2018/19, proporția femeilor în numărul total de studenți este de 58 la sută. Totodată, repartizarea studenților pe programe în funcție de sex relevă că peste două treimi din studenții studiilor integrate sunt femei. La fel, femeile predomină la master (62,1%) comparativ cu ciclul de licență (55,8%). Repartizarea studenților pe vârste indică o participare mai mare în învățământul superior a persoanelor cu vârste cuprinse între 19 și 23 ani, acestea fiind vârstele teoretice ale învățământului superior (66,8% din total studenți).

În anul de studii 2018/19, în sistemul de învățământ superior erau cuprinse 41 la sută dintre persoanele cu vârsta de 19-23 ani. Comparativ cu anul de studii 2014/15 s-a înregistrat o scădere cu 0,4 puncte procentuale a ratei brute de cuprindere la acest nivel educațional.

În anul 2018, învățământul superior au absolvit 18,1 mii persoane, dintre care 11,9 mii persoane au obținut diploma de licență (65,9%), iar 6,2 mii diploma de master sau cea echivalentă la acest nivel (34,1%).

7

Odată cu scăderea numărului de studenți de la un an la altul, a scăzut și numărul de absolvenți, în special la nivelul de licență, cu circa 30,0% față de anul 2014.