Legea nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun și la articolele din tutun a fost republicată la 17.07.2015 sub denumirea de Legea privind controlul tutunului. Modificarea legii sub forma: controlul tutunului a venit cu argumentul, de a da de înțeles că, pe acest segment de activitate se va ține un control aparte, având în vedere comerțul ilicit de produse din tutun, nicidecum restricționarea comercializării acestui produs.

Mai mulți agenți economici au fost afectați de aceste prevederi, dar și mai mult, autoritățile publice locale, impun reguli și mai severe, fără o careva motivație, argumentare juridică, socială, economică, or chiar dacă lîngă o instituție de învățămînt, instituție medico-sanitară, care de altfel nu sunt definite, or răspunsurile le avem punctate de instituțiile de resort, acolo unde există un supermarket și el are dreptul să comercializeze produse din tutun, atunci un punct comercial cu suprafața de 10mp, 15mp nu are dreptul, mai mult decît avizul Consiliului Concurenței pe această prevedere a fost unul negativ, fapt care nu s-a luat în considerare.

Urmează de atras atenția și asupra faptul că, chiar dacă legea 278/2007 prevede și face referire la noțiuni precum: instituții de învățămînt, instituții medico-sanitare, nici o lege nu prevede expres ce ar însemna aceste instituții, nu le definește, cum se poate de făcut separare, între o școală, gimnaziu etc, sau policlinică, spital etc. ?

Mai mult decît atît, au fost înaintate cereri către Centrul Național Anticorupție, Consiliul Concurenței, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin care s-a solicitat transmitera avizelor la proiectul de lege 278/2007, pe motiv că acestea nu erau date publicității, iar răspunsurile sunt negative, fie nu au fost coordonate, fie transmise o variantă a legii, iar votată altă variantă a legii.

Subiectul, speța este destul de rău interpretată de instituții, or asta iarăși vine în contradicții cu normele de conduită, iată de ce, la elaborarea unui act normativ, cei vizați nu au ținut cont de mai multe aspecte, chiar și de notele informative elaborate și transmise, de studiile care s-au elaborat în acest sens, iată de ce vom da cîteva exemple și vom anexa studii, notele privitoare acestui caz.

Prin raportul cu nr.649 din 03 aprilie 2015 s-a facut referire de faptul că, prevederile legii sunt incerte, neclare și care demonstrează odată în plus că, nota informativă la proiectul de Lege nu enunţă de o manieră expresă scopul promovării proiectului. Cu toate acestea, motivul principal al promovării proiectului invocat de autor în nota informativă este “ineficienţa prevederilor legale în vigoare cu referinţă la protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun în localurile publice…. “.

Un exemplu al României se arată că, interdicție este doar sub aspectul să nu se comercializeze persoanelor sub 18 ani și la o distanță mai mică de 50 metri față de orice acces în spitale, unități de învățămînt, dar și mai mult în nota explicativă/de expunere, este evidențiat faptul că, statul urmează să implementeze măsuri pentru protejarea împotriva expunerii la fumul de tutun, NU la interzicere comecializării acestora.

alineat

Nu trebuie să uităm de faptul că, scopul legii 278/2007 a fost de a reduce comerțul ilict de produse de tutun, ca în acest sens să fie aprobate mai multe protocoale privind comerţul ilicit cu produse de tutun.