Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a publicat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2019-2020. Candidații declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele documentelor în perioada 23-25 iulie, în caz contrar vor pierde locul obținut.

#Candidați admiși la buget/contract

#Candidați admiși la contract