În Republica Moldova avem mai multe instituții de învățământ superior, care pregătesc specialiști în diferite domenii, începând de la medicină și până la inginerie sau design. În luna iulie, în majoritatea universităților are loc admiterea, mai jos vă prezentăm când puteți afla rezultatele.

#Universitatea de Stat din Moldova – 19 iulie

#Universitatea Tehnică a Moldovei – 19 iulie

#Academia de Studii Economice a Moldovei – 20 iulie

#Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – 22 iulie

#Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – 23 iulie

#Universitatea Liberă Internațională din Moldova – 22 iulie

#Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 22 iulie

#Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – 19 iulie

#Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul – 27 iulie

#Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – 22, 23, 26 iulie (în funcție de facultate)

#Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” – 22 iulie

#Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport – după 29 iulie

#Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” – 7 august

#Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” – 25 iulie

#Universitatea de Stat din Tiraspol – până la 31 iulie 2019

#Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – 29 iulie

#Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată – 2 august

#Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA” – 26 iulie

#Universitatea de Studii Europene din Moldova – 26 august

#Institutul de Relații Internaționale din Moldova – 22 iulie

#Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere” – 1 august

#Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova – după 22 august

#Universitatea Americană din Moldova – 1 august

#Universitatea de Stat din Comrat – 15 august.