Conform Biroul Național de Statistică, în primele trei luni din 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6923,0 lei.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I – 6842,0 lei, iar în sectorul economic (real) – 6 954,3 lei.

Cel mai mare salariu îl ridică persoanele care activează în domeniul „Informații și comunicații”, urmați de cei din sectorul „Activități financiare și de asigurări”. Pe locul trei sunt lucrătorii din din domeniul „Industria prelucrătoare”

bani