Membrii Comisiei Naţionale de Examene au aprobat lista Centrelor de Bacalaureat pentru sesiunea 2019. În acest an, absolvenţii treptei liceale vor susţine examenele de bacalaureat în 92 Centre de bacalaureat, dintre care 62 centre în raioane şi 30 în municipiul Chişinău, instituite conform Regulamentului cu privire la examenul naţional de Bacalaureat. În municipiul Chişinău toate centrele de bacalaureat vor fi create în licee teoretice.

Comisia Națională de Examene a decis instituirea a două Centre Republicane de Evaluare a lucrărilor de Bacalaureat, care sunt capabile să asigure condiţii pentru desfăşurarea activităţii Comisiilor Republicane de Evaluare a lucrărilor la fiecare disciplină de examen:

# sunt dotate cu camere de monitorizare video în toate cabinetele, inclusiv în holurile instituțiilor;

# au condiţii de păstrare, în securitate, a lucrărilor de examen, a baremelor de corectare, a altor materiale indispensabile procesului de evaluare a lucrărilor, inclusiv condiţii tehnice şi comunicaţionale de activitate a echipei care va stoca scorurile acumulate de către fiecare candidat la fiecare disciplină de examen și va scana testele de examen la fiecare disciplină de examen.

Menționăm că, în sesiunea 2019 a examenelor de bacalaureat au fost înregistrați 17 442 de candidați, dintre care 2 405 (13,79 %) sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare.

Probele de examen se vor începe în fiecare zi de examen la ora 09:00. Sesiunea de bacalaureat va fi organizată în perioada 04-21 iunie 2019. Orarul sesiunii îl puteți vedea aici.