Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, precum și proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind promovarea etică a medicamentelor, au fost supuse discuțiilor publice în cadrul unei ședințe prezidate de viceprim-ministrul pe probleme sociale Gheorghe Brega.

Cu referire la Regulamentul privind promovarea etică a medicamentelor, viceprim-ministrul a venit cu propunerea de a interzice activitățile publicitare ale reprezentanților companiilor farmaceutice în cadrul instituțiilor medicale.

Urmare a discuțiilor și propunerilor enunțate, vicepremierul a dispus crearea a două grupuri de lucru, care pe parcursul a 14 zile și, respectiv, 30 de zile urmează să prezinte proiecte de îmbunătățire a Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, precum și a Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor.

În acest sens, Gheorghe Brega a subliniat importanța colaborării dintre toate asociațiile obștești din domeniu, în contextul în care Codul deontologic reprezintă un act esențial, ce vizează toți lucrătorii medicali și farmaciștii.