Grafologia sau analiza scrisului de mână, datorită faptului că acesta este un reflex inconștient, a fost și rămâne unul dintre cele mai exacte și efective teste de personalitate, dezvăluind o mulțime de trăsături ale caracterului omenesc, anume datorită faptului că scrisul de mână este un obicei atât de personalizat și unic pentru fiecare. Totuși, chiar dacă grafologia e o știință atât de circumstanțială, există câteva reguli simple care pot fi aplicate și de cei care nu sunt specialiști în domeniu, unele dintre ele fiind expuse mai jos.

Grafologia sau handwriting analysis este știința care studiază personalitatea omului în raport cu scrisul de mână și caligrafia. Astfel încât scrisul de mână este un arc reflex (inconștient) care se formează la o vârstă fragedă și se dezvoltă odată cu persoana, acesta poate dezvălui un ansamblu de trăsături de personalitate ca de exemplu emotivitatea, trăsăturile intelectuale, procesele de gândire, etc; un bun analist grafolog fiind în stare după o primă privire aruncată asupra unui text scris de mâna unei persone să scoată la iveală peste 100 de caracteristici ale acesteia.

Astefl, cititrea scrisului în loc de conținut a devenit cu timpul o procedură utilizată până și de companii la recrutarea personalului. “The Wall Street Journal”, în 1988, a publicato știre care conținea informații despre faptul că în Franţa, Spania, Olanda şi Israel aproximativ 80% din topul celor mai performante 500 de companii foloseau Analiza Grafologica în managementul resurselor umane, având consultanţi analişti grafologi  sau chiar având ca angajaţi full-time experţi în Analiza Grafologica.

Tehnologia în Grafologie este una simplă. Cercetătorii, de-a lungul anilor, au corelat mişcările euro-musculare cu diversele trăsături de personalitate observabile la diferiţi subiecţi. Aceste trăsături au fost clasificate în patternuri de comportament uman şi patternuri de gândire (patternuri mentale).Astfel, fiecare trăsătură de personalitate poate fi identificata printr-un anumit pattern neurologic şi  fiecare persoana care are o anumita trăsătură de personalitate are şi acel pattern neurologic relevat de micro-mişcările musculare aferente.

De fapt, Grafologia datează de pe vremea Imperiului Roman. Studiile cu privire la caracterul scrisului de mână  ,apar chiar din I secol. Istoricul roman Suetonius , se presupune a fi primul care a studiat particularităţile scrisului.  Suetonius în lucrările sale, scrie despre Împăratul Roman Octavian Augustus precum că el întotdeauna conecta strâns literele ultimului cuvânt  în rând cu scopul de a nu trece dintr-un rând în altul. Aceasta arată simţul economic şi prezenţa unei minţi practice, ceea ce istoricii afirmă ca fiind două caracteristici ai Împăratului. Aristotel declara că  poate caracteriza sufletul oamenilor prin modul de a scrie.

În forma sa moderna, Analiza Grafologica este veche de aproximativ 200 de ani. În acest moment este o ştiinţa atât de exacta încît poţi cunoaşte aproape în amânunt o persoana care până acum 30 de minute iţi era complet străină!

Astfel, chiar dacă informația de mai jos vă este prezentată într-o formă cât se poate de restrânsă, este și ea una utilă pentru amatorii de psihologie și analiză a personalități oamenilor. Ba poate fi chiar și un instrument bun pentru cei care caută un răspuns la întrebările de autocunoaștere sau nu știu ce atitudine trebuie să manifeste față de anumite persoane. Scrisul de mână arată lucrurile pe care personalitatea încearcă să le ascundă, fiind un teren unde aparențe nu există iar adevărul nu poate fi manipulat. Felul cum un om scrie este un fel de limbaj al corpului întipărit pe hârtie, de asta este importantă perceperea existenței unor persone care pot controla acest limbaj, cât întimpul comunicării verbale, atât și în timpul celei scrise, totuși de obicei ambele se întâmplă involuntat și inconștient, anume din acest fapt devenind punctul slab al majorității oamenilor.

 

 Particularitățile scrisului

#1. Direcția scrisului (conform diagramei de mai jos)

55555

Scrierea progresivă (cu inclinație în direcțiile E, F și G) dezvăluie bunătate, dezinteres, grabă și lipsă de voință;  Arată tendinţa de a căuta compania altor persoane, interes pentru socializarea tendinţelor, instinctelor, obişnuinţă a conduitei deschise şi spontane.

Scrierea regresivă (cu înclinație în direcțiile A, B și C) dezveluie independenţă, egoism, egocentrism, dorinţa de cîştig, cochetărie, nevoia de atenţie, orientare către problemele personale şi nepăsare sau lipsă de interes pentru  problemele altora.

Scrierea mixtă (cu înclinație de la A la G), numită şi scris ambivern – denotă ambivalenţa, oscilare între extroversiune şi introversiune, inadaptare nevrotică, căutare a echilibrului.

Scrierea dreaptă  (literele drepte şi  neînclinate, direcția D) indică, de cele mai multe ori, independenţa ori un mare nivel de autocontrol. În acelaşi timp, o persoană care scrie astfel tinde să fie rigidă sau metodică.

#2. Forma scrisului

Arcadele sunt arcurile din partea de sus care de obicei reprezintă legăturile între litere, dar pot fi și terminații sau elemente ale lor. Persoanele în ale căror scris se întâlnesc arcadele pot fi descrise perin intermediul paricluarităților acestora după cum urmează:

Arcada predominantă- se bazează pe instinct şi intuiţie mai degrabă decît pe motivaţie; sunt atenţi şi defensive, le poate lipsi flexibilitatea, buni directori şi oratori, dar pot  să ascundă adevărul.

Arcade

 

Arcade sălbatice – sunt făcute de oameni teatrali şi dramatici care îşi  doresc să atragă atenţia, au imaginaţie, abilităţi creative, mîndrie extremă, de multe ori această mîndrie acoperă sentimente de inferioritate.

arcade2

 

Arcade retrase –  deseori sunt întâlnite în scrisurile oamenilor care se simt trădați, fiind restrânși, cu un comportament precaut, mereu în gardă, secretoși și evazivi.

arcade3

#3. Terminațiile literelor și cuvintelor

De obicei terminațiile dezvăluie ambițiile persoanei, atitudinea acesteia față de mediul înconjurător, prioritățile și țelurile.

Terminaţii puternice de orice fel –  dezvăluie activitate puternică, legături cu mediul.

term1

Absenţa terminaţiilor –  tendință spre economia banilor şi timpului, indiferență față de opinia publică, concentrare mentală, egoism.

term2

Terminaţii scurte – timiditate.

term3

Terminaţii lungi – generozitate, prietenie, de obicei folosite de persoane deschise.

#4. Dimensiunile scrisului

Pentru a putea analiza dimensiunile scrisului trebuie să cunoaștem câteva categorii, astfel scrierea la care literele minuscule nu depășesc 3 milimetri se consideră scriere mică, iar în cazul depășirii aceleiași dimensiuni ale minusculelor, se cataloghează ca scriere mare. Astfel după dimensiuni deosebim următoarele tipuri de scriere:

Scriere crescând:( litrele se măresc treptat brusc sau în grup,sub formă de săbii ascuţite) ar exprima o structură psihică susţinută. Finalele crescând semnifică naivitatea (pentru un adult ,o astfel de scriere marchează o capacitatea mică de înţelegere).

Scrierea supraînălţată se manifestă mai ales la majuscula iniţială şi presupune un acces de mândrie.

Scrierea  mare presupune planuri marii, expansiunea  sentimentului,entuziasm ,ardoare,dar şi supraexcitare exaltare. În planul voinţei,în sens pozitiv, presupune independenţă, iar în plan negativ lipsa de  concentrare. În planul sentimentelor presupune demnitate, cult al personalităţii, iar în sens negativ – orgoliu, vanitate, despotism. Cei ce au o scriere mare tind spre a impresiona lumea, a fi observaţi şi recunoscuţi. Au nevoie de atenţie şi admiraţie. Nu le place să fie singuri, pot fi entuziasmaţi, optimişti, dar şi neliniştiți .

Scrierea mică presupune pozitivism, simţ al realităţii, obiectivitate, prudenţă. În planul voinţei arată concentrarea sentimentul datoriei, limitare, respect, modestie, îndoială, teamă. Cei ce au o scriere mică sunt de obicei persoane introspective, comunică doar cu prietenii, au o  minte academică, se pot concentra pentru perioade lungi de timp, sunt modeşti, uneori se simt inferiori.

Scrierea foarte mare (între 3 și 9 mm) – narcisism, capacități în a spune minciuni. Omenii scrisul cărora este caracterizat prin dimensiuni foarte mari se simt de obicei importanţi, nu suportă criticile şi au succes de cele mai multe ori.

Scrierea medie  (minusculele sunt de 3 mm) le este caracteristică persoanelor metodice şi echilibrate, cu o minte sănătoasă, sunt mai potriviţi în afaceri decît în acordarea unor servicii; au capacitatea de a reţine mai rapid şi se pot descurca mai uşor, deși pot avea deficiente educaţionale. Uneori le place să fie în mijlocul mulțimii, alteori să fie singuri.

#5. Presiune scrisului

Presiune scrisului definește starea psihică, emotivă a persoanei și voința acesteia. Astfel în urma analizei presiunii și clasifiicării acestia în una dintre următoarele categorii se poate spune că presiunea mare denotă impulsiune, masculinitate, virilitate, combativitate, forţă, adaptabilitate, dar și iritabilitate, violență, agresivitate, indecizie. Oamenii ce depun o presiune mare în timpul scrisului se exprimă în cele mai mult cazuri într-o manieră dură, pot fi o sursî de inspiraţie sau pot fi încăpăţinaţi, depresivi, aspri și morocănoşi. Presiune foarte mare dă dovadă de o inhibiție interioară iar presiunea medie denotă bună voință și vitalitate sănătoasă.

Presiunea slabă, dimpotrivă, dă dovadă de faptul că oamenii în scrisul cărora este vizibilă deţin cu certitudine sentimente delicate, sunt sensibili şi impresionabili, au posibilităţi creative dar potenţialul e rareori folosit deoarece sunt incapabili să absoarbă din experienţe și nu au o voinţă îndeajuns de puternică. Aceasta arată sensibilitate, emotivitate, delicateţe, spiritualitate, precum și impulsie slabă, succesibilitate, timiditate, frică și labilitate.

#6. Liniile scrisului

Liniile scrisului sunt un indicator al al controlului stărilor, moralităţii şi vieţii sociale, temperamentului, flexibilităţii şi dispoziţiei. Acestea dezvăluie cât de bine personalitatea face faţă amestecului de influenţe dintre intelectual, social şi instincte. Linia dreaptă indicând lipsa dereglărilor de la oricare din normele atribuite aspectelor enumerate mai sus.

Cei care scriu după o linie normală, sau aproape dreaptă, avînd o direcție preponderent paralelă cu laturile foii, demonstrează, sunt de obicei liniştiți, ordonați, cu o anumită stabilitate emoţională, fiabilitate, perseverență, astfel de oameni îşi controlează bine emoţiile.linie

Linia rigidă îi caracterizează pe cei în scrisul cărora se face obesrvată ca fiind persoane care manifestă un supracontrol al fricii de a-şi pierde controlul, inhibiţie, care se protejează de izbucnirile neprevăzute, dar îşi  canalizează spontaneitatea şi energia pentru acţiune.

linie1

linii

Linia descrescătoare este un indicator de depresie, dezamăgire, nefericire, descurajare, oboseala, încăpăţânare şi hotărâre. Oamenii cu un astfel de scris de obicei au dificultăţi în aşi face nişte idei generale despre alţii.

linied

În timp ce linia crescătoare denotă optimism, ambiţie, lispsă a oboselii, evitarea rutinei, excitare şi agitație în acţiune, în timp, și pierdere de sine după supunere la influenţe externe.

liniec

Linia sinuoasă, la rândul ei, este un indicator flexibilității, nervozității, nivelului satisfăcător de energie. Un om în scrisul căruia se manifestă astfel de linii este în majoritatea cazurilor diplomat, uneori iritat şi cu toane. Valorile morale ale acestuia sunt flexibile, lăsându-se influenţate de alţii.

linies

linies2

 

Este important de menționat că acestă informație prezentată succint nu poate fi tratată ca un manual de grafologie, astfel încât nu este destul de circumstanțială, de la literă la literă, fiecare cu particularitățile sale, cum este știința la care face referință, dar totuși dezvăluie unele nuanțe cărora le-ar putea fi atribuită denumirea de „ghid pentru începători”, acestea fiind suficiente pentru a descoperi spre exemplu un interes în domeniu, sau un nou talent.

(Articol scris în baza materialelor studiului efectuat de Vartic Iulia)