Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, hotărârea cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar, cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2015-2016, precum şi proiectul de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova.

În perioada respectivă vor fi acordate 12 burse ale Republicii pentru studenţii ciclului I şi II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, în sumă de 1 320 de lei. (Vezi aici „Lista studenților cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2015-2016”)

Totodată, vor fi acordate 15 burse din partea Preşedintelui Republicii Moldova, dintre care 10 pentru studenţii ciclului I şi II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, a câte 1 200 de lei, şi cinci – pentru elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar a câte 930 de lei. (Vezi aici lista celor care vor primi această bursă)

În anul de studii 2015-2016, de Bursa Guvernului, în valoare de 1 100 lei, vor beneficia 30 de studenţi. (Vezi aici cine sunt cei 30 de studenți care vor primi o bursă din partea Guvernului în anul de studii 2015 – 2016)

Alte 20 de burse „Gaudeamus”, în mărime de 800 de lei fiecare, vor fi acordate elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar.

Listele candidaţilor la bursele de merit, nominalizaţi în hotărârile respective, au fost aprobate în cadrul senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar.

Astfel, pentru acordarea burselor de merit în anul de studii 2015-2016, la Ministerul Educaţiei au fost examinate dosarele a 81 de candidaţi din 16 instituţii de învăţământ superior publice.

Achitarea burselor de merit se va efectua de către fiecare instituţie de învăţământ în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.