Cinci elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic post-secundar și 10 studenți de la mai multe instituții de învățământ superior din țară au obținut câte o bursă în valoare de 930 de lei și respectiv 1 200 de lei. Această sumă tinerii o vor primi lunar în anul de studii 2015-2016 din partea Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti.

Listele candidaților la bursele de merit au fost aprobate în cadrul instituțiilor de învățământ superior și consiliilor profesorale ale instituțiilor de învățământ tehnic post-secundar. La aceste burse au candidat studenții ciclului I şi II, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept (pentru candidații Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI) și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 în alte domeniile de studii.

Astfel, pentru acordarea burselor de merit în anul de studii 2015-2016, la Ministerul Educației au fost depuse dosarele a 81 de candidați (studenți din ciclurile I și II) din 16 instituții de învățământ superior publice.

Mai jos vedeți lista studenților cărora li se acordă Bursa Președintelui în anul de studii 2015-2016:

Lista candidaților din rândul studenților din instituțiile de de învățământ superior de stat (ciclul I)

1. Boguș Igor – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologii informaționale

2. Borta Ana – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul 1, anul III, specialitatea Business și administrare

3. Furtună Zinovia – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Stomatologie

4. Graur Gheorghe – Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

5. Lazăr Ana – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul III, specialitatea Pedagogie în învățământul primar

6. Parahonco Alexandr – Universitate de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică

7. Pavlovschi Emilia – Institutul de Relații Internaționale din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

8. Rața Mihaela – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Muzică

9. Ștefan Olesea – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Protecția plantelor

10. Țislinscaia Iana – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor alimentare

Lista candidaților din rândul elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic post-secundar de stat:

1. Josu Valentina – Colegiul Financiar- Bancar din Chișinău, anul IV, specialitatea Finanțe

2. Lopotenci Gabriela – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV, specialitatea Frizerie și cosmetică

3. Platon Cătălina – Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova, anul IV, specialitatea Contabilitate

4.Spătaru Cornelia – Colegiul Politehnic din Chișinău, anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției

5. Șulghin Valeriu – Colegiul de Informatică din Chișinău, anul IV, specialitatea Informatică