Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține, în colaborare cu Primăria Parcova, Consiliul Raional Edineţ și Primăria Edineţ, proiectul inițiat de Asociaţia Culturală „Parcova-Nova” și devenit deja o tradiție, Tabăra internațională de creație Parcova 2015 – ediția a XIII-a.

Tabăra de creație Parcova a căpătat valențele unui eveniment cultural de anvergură, care a intrat, prin străduinţa organizatorilor ei, în posesia unui patrimoniu valoros. Pe parcursul a celor 12 ani de desfăşurare a Taberei de Creaţie, patrimoniul cultural a fost îmbogăţit cu peste 200 de lucrări semnate de artişti consacraţi, proveniţi din ţări precum România, Republica Moldova, Polonia, Rusia, Belarus, Olanda, Franţa, Ucraina.

Scopul urmărit prin organizarea acestei Tabere de Creaţie este de a revitaliza viaţa culturală din Basarabia, prin înfiinţarea unei Colecţii de Artă Contemporană, precum şi identificarea, valorificarea şi promovarea creaţiilor de adevărată valoare artistică. Pentru aceasta, în cadrul taberei urmează să se organizeze workshop-uri între artiştii invitaţi şi tinerii cu potenţial artistic din zonă şi un Centru de Documentare artistică – pornind de la informarea despre ediţiile succesive ale Taberei şi continuând cu cercetarea etnografică, muzeografică asupra zonei.

ICR Chișinău sprijină Tabăra de creație Parcova 2015 – ediția a XIII-a, prin susținerea prezenței unor artiști plastici din România¸ membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România (Zaiț Mihai, Istrati Aurel, Antal Aurelian, Brăteanu Costin, Isac Igor, Antal Maria, Foca Victor, Boteanu Eugenia), în cadrul evenimentului.

Deschiderea oficială a Festivalului va avea loc pe data de 4 august 2015, ora 11:00, în localitatea Parcova, raionul Edineț.