În doi ani de la lansarea portabilităţii numerelor – operaţiune care permite oricărui utilizator de telefonie mobilă sau fixă să-şi păstreze numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul – peste 90,7 mii de persoane au beneficiat de acest serviciu.

Cele mai multe numere – peste 82,7 mii sau 91% din total – au fost portate în reţelele de telefonie mobilă şi circa 8 mii – în reţelele fixe. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în doi ani au fost portate peste 1,1% de numere din totalul resurselor de numerotare atribuite de către ANRCETI furnizorilor de comunicaţii electronice.

Serviciul de portare a numerelor telefonice a fost lansat în R. Moldova în luna iulie 2013. Acest serviciu este disponibil în reţelele mobile cu începere din 1 iulie 2013 şi în reţelele fixe – din 31 iulie 2013. Experienţa acumulată în cei doi ani de la lansare demonstrează că serviciul respectiv a devenit un instrument eficient de asigurare a libertăţii de alegere a utilizatorilor de telefonie şi de stimulare a concurenţei între furnizorii de pe această piaţă, în special a celor de pe piaţa de telefonie mobilă. Odată cu derularea acestui proiect a crescut libertatea de alegere a utilizatorilor de telefonie şi puterea lor de negociere cu furnizorii, factor care i-a făcut pe ultimii să depună eforturi suplimentare pentru a-şi păstra abonaţii şi a atrage noi clienţi prin oferte mai atractive.

 

Cele aproape opt mii de numere de telefonie fixă au fost portate în reţelele fixe ale 24 de furnizori. Cele mai multe numere au migrat în reţelele de telefonie fixă ale companiilor „Starnet Soluţii” (circa 4,5 mii), SA „Orange Moldova” (1,8 mii) şi „Arax Impex” (circa 500).

Proiectul portabilităţii numerelor telefonice a fost implementat de ANRCETI în comun cu furnizorii serviciilor publice de telefonie în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice şi în corespundere cu standardele UE. În ţara noastră, orice utilizator de telefonie poate beneficia de serviciul de portare a numerelor în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea cererii respective la furnizorul pe care l-a ales. Spre deosebire de multe alte ţări, în R. Moldova acest serviciu este oferit solicitanţilor în mod gratuit.