Romanul de formare sau bildungsromanul este cel care nu doar îți arată evoluția unui personaj, dar care, prin intermediul eroilor, încearcă să te educe, altoind în tine o persoană integră și demnă de urmat.

După ce am descoperit cele 11 romane de formare din literatura universală, am decis să îți propunem o listă de cărți din literatura română, care te vor îndruma și te vor ajuta să găsești răspunsurile potrivite la întrebările care te macină.

 

#1. Hronicul şi cântecul vârstelor – Lucian Blaga

 

Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga

Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga

Hronicul şi cântecul vârstelor este o autobiografie ce se înscrie în genul memoriilor şi al scrierilor non-ficţionale. Reale, în marea lor majoritate, întâmplările din Hronic nu pot fi, totuşi, citite ca un document obiectiv, deoarece ele au fost supuse unui proces de selecţie şi ordonare teleologică în funcţie de un sens global. Conceput, aşadar, ca un bildungsroman, Hronicul acoperă prima parte a vieţii lui Blaga, de la primele amintiri până la vârsta de 24 de ani. Acesta este „pragul autobiografic” care separă perioada formaţiei de perioada creaţiei mature. Asupra acestei perioade confuze, de căutări de sine, scriitorul îşi propune să se întoarcă înarmat cu instrumentele cercetătorului matur, care şi-a ordonat gândirea şi afectul, care şi-a limpezit perspectiva asupra drumului în viaţă. Acest roman poate fi cumpărat pe Bestseller.

 

#2. Enigma Otiliei – George Călinescu

 

PC: alcc1.org

PC: alcc1.org

Romanul pune în centrul narativ al acţiunii formarea personalităţii lui Felix, din acest motiv putem considera romanul „Enigma Otiliei” un bildungsroman. Comportamentul, gesturile, atitudinea şi faptele conturează încă de la început o fire raţională, lucidă, cu o mare nevoie de certitudini, cu un spirit de observaţie foarte dezvoltat. Încă de la început simte pentru Otilia o simpatie aproape spontană care se transformă în iubire, fiind chinuit de lupta ce se dădea în adâncul sufletului său între a crede bârfele clanului Tulea şi a păstra o dragoste pură pentru fată. Odată cu plecarea Otiliei la Paris, rămâne deznădăjduit, însă nu renunţă la carieră. Dimpotrivă, eşecul în dragoste îl maturizează, păstrând în suflet o iubire inocentă. Este foarte lucid şi realist, înţelegând că într-o societate degradată moral dragostea nu mai poate fi un sentiment pur, căsătoria fiind o afacere pentru avere, deci pentru supravieţuire. Acest roman poate fi cumpărat pe Bestseller.

 

#3. Amintiri din copilărie – Ion Creangă

 

Amintiri din copilarie de Ion Creangă

Amintiri din copilarie de Ion Creangă

Evocând universul natal, Ion Creangă scrie, de fapt, romanul formării unei personalităţi. Joaca, năzdrăvăniile, măruntele îndeletniciri gospodăreşti etc. îl pregătesc pe Nică pentru o nouă etapă existenţială. Întâmplările prin care trece el sunt evenimente de cunoaştere. Copilul îşi lărgeşte sfera de sensibilitate şi înţelegere, se complică sufleteşte, se formează ca om. Bildungsromanul „Amintiri din copilărie” are particularitatea neobişnuită de a nu prezenta formarea unui personaj ieşit din comun, ci de a expune istoria unei copilării ca multe altele din mediul patriarhal. Invocând cu reală modestie să nu pună accentul pe sine, autorul afirma: „Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii”. Acest roman poate fi cumpărat pe Bestseller.

 

#4. Romanul adolescentului miop – Mircea Eliade

 

Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade

Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade

Romanul arată viaţa adolescentului contemporan, acela al generaţiei sale. Lipsa succeselor şcolare şi mondene devine o treaptă către o altfel de împlinire. Ţelul pe care şi-l stabileşte adolescentul miop nu este să ajungă ca alţii, ci să ajungă la sine însuşi, adolescenţa fiind perioada esenţială a descoperirii de sine. Învingându-şi slăbiciunile şi crescându-şi bogăţiile interioare, Eliade se construieşte ca personalitate. Adolescentul ajunge să caute răspunsul la întrebările despre suflet, despre viaţă şi sensul ei, ajungând la concluzia că scopul vieţii nu este fericirea, ci realizările eroice care pot fi înfăptuite. Acest roman poate fi cumpărat pe Bestseller.

 

#5. În preajma revoluției – Constantin Stere

 

PC: onisifor-ghibu.blogspot.com

PC: onisifor-ghibu.blogspot.com

În preajma revoluţiei este un roman de inspiraţie autobiografică. Scriitorul basarabean a elaborat acest roman într-o manieră oarecum inedită în epocă. Grefată placentar pe biografia autorului, scrierea se organizează ca un bildungsroman ce urmăreşte formaţia, educaţia şi evoluţia lui Ion (Vanea) Răutu. În preajma revoluţiei este un roman-frescă, ce acoperă o perioadă de o jumătate de veac, din a doua parte a secolului trecut până la începutul acestui secol. El intră în categoria romanelor ciclice de inspiraţie socială, care pleacă din Viaţa la ţară până la Cronica de familie şi rămâne un roman al formării şi trans-formării personajului, Constantin Stere apărând ca un balzacian secretar al unei epoci.

 

#6. La Medeleni – Ionel Teodoreanu

 

PC: tusibebe.wordpress.com

PC: tusibebe.wordpress.com

„La Medeleni” este un bildungsroman, unul dintre cele mai reprezentative din proza românească interbelică. Cele trei volume sunt structurate pe criteriul vârstelor eroilor: copilărie, adolescenţă, tinereţe şi al etapelor specifice, al determinărilor pe care acestea le presupun. Opera lui Teodoreanu este o trilogie închinată copilăriei şi adolescenţei, un poem narativ peste care adie un vânt patriarhal. Dănuţ, Olguţa şi Monica sunt eroii principali ai cărţii. Aflaţi la vârsta neliniştilor şi întrebărilor, înspre maturizare, cei trei copii privesc viaţa cu inocenţă şi gravitate. Romanul redă fapte, trăiri, întâmplări, la timpul prezent, altcumva spus, este în direct. Acest roman poate fi cumpărat pe Bestseller.