Guvernul a aprobat inaugurarea bustului închinat scriitorului Constantin Stere și a unei plăci comemorative în cinstea poetului Liviu Deleanu.

Compoziţia sculpturală bustul lui Constantin Stere se prevede a fi instalată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea scriitorului român şi se preconizează a fi amplasată în scuarul din faţa blocului administrativ al Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” din Chişinău. Cheltuielile pentru proiectarea, executarea şi edificarea bustului, precum şi lucrările de amenajare complexă a terenului aferent vor fi asigurate din contul mijloacelor financiare ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.

O altă decizie luată în cadrul ședinței de Guvern vizează instalarea plăcii comemorative a poetului Liviu Deleanu, care se preconizează a fi montată pe faţada imobilului în care a locuit poetul. Cheltuielile pentru executarea şi instalarea plăcii comemorative vor fi asigurate din contul cheltuielilor prevăzute în programul de acţiuni şi manifestații cultural-artistice pentru anul 2015, în limita mijloacelor financiare ale Direcţiei cultură.

Constantin Stere, personalitate deosebit de complexă, cu activitate multilaterală – jurist, profesor, ideolog, publicist, scriitor şi om politic, precum și Liviu Deleanu, poet prin excelenţă, liric, remarcabil mânuitor al cuvântului, rămân personalități relevante în cultura ţării noastre, care merită atenţia şi preţuirea posterităţii.

Ministerul Culturii a elaborat proiectele de hotărâri de Guvern privind edificarea bustului lui Constantin Stere și instalarea plăcii comemorative a poetului Liviu Deleanu în conformitate cu prevederile Legii monumentelor de for public, în baza deciziei pe acest subiect a Consiliului municipal Chişinău din 18 decembrie 2014.