Academia de Studii Economice a Moldovei a afișat rezultatele intermediare ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014.

ASEM pentru anii de studii 2014-2015 cu frecvența la zi oferă 392 de locuri cu finanțare la buget și 1.253 de locuri contra plată. Pentru frecvența redusă situația este un pic mai modestă este vorba 415 de locuri cu finanțare contra plată.

Mai jos poți accesa rezultatele ADMITERII 2014 pentru fiecare facultate în parte:

Business si Administrare
Marketing şi logistică
Merceologie şi comerţ
Turism
Tehnologia și managementul alimentației publice
Managementul proprietăţii intelectuale
Achiziţii
Economie generală
Drept
Administraţie Publică
Asistență Socială
Management resurse umane
Economie mondială şi REI
Finanţe şi bănci
Contabilitate
Statistică şi previziune economică
Cibernetică şi informatică economică
Informatica
Informatică aplicată
Managementul informaţional
Tehnologii informaționale
Securitatea informațională

Aici puteți vedea care sunt taxele de studii la ASEM, 2014 (ciclul I, licență)