Banca Europeană de Investiții (BEI) oferă experiență de muncă pentru tinerii absolvenți din țările Parteneriatului Estic în cadrul programului de stagii finanțate din Fondul de Parteneriatului Estic de Asistență Tehnică Trust.

Scopul acestui program multianual este de a oferi candidaților o oportunitate de a îmbunătăți abilitățile lor, precum și experiența de a lucra într-un mediu multicultural internațional.

Programul este deschis doar pentru studenții care sunt cetățeni ai țărilor Parteneriatului Estic (Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina) și care au o diplomă de la o Universitate a uneia dintre aceste țări.

BEI este în căutarea persoanele fizice talentate și tinere, care doresc să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor prin promovarea progresului economic și social în țările Parteneriatului Estic. Programul caută candidați specializați într-un domeniu relevant pentru investiții internaționale și dezvoltare bancară, cum ar fi finanțe (în special proiecte financiare, finanțarea IMM-urilor, de credit și analiza riscurilor) sau economice (micro / macroeconomie, dezvoltare, statistici, analize pe piața locurilor de muncă) dar și mediu, inginerie (porturi, drumuri, energetică etc.) sau de planificare urbană.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii :

# să fie un cetățean al unei țări a Parteneriatului Estic;

# să dețină o diplomă sau să fie în ultimul an studii universitare într-o țară a Parteneriatului Estic;

# să fie competenți în limba engleză și / sau franceză; cunoașterea altor limbi din Europa de Est va fi considerată un avantaj;

# să demonstreze o capacitate de a efectua lucru analitic, de a judeca bine și de a lucra în echipă;

# o anumită experiență de lucru va fi considerată un avantaj (de obicei nu mai mult de doi ani);

# să nu aibă nici o experiență profesională anterioară sau de formare pentru o perioadă mai mare de șase săptămâni, cu alte instituții, agenții sau organisme UE.

Toți stagiari vor primi lunar bursă, care include asigurare și cheltuieli de călătorie, totuși ei vor fi responsabili pentru propriile cheltuieli de cazare. Fiecare candidat de succes se angajează pe un termen de minim 3 și maxim de 12 luni în cadrul programului, care va fi petrecut la sediul BEI din Luxemburg sau la unul dintre birourile externe.

Ofertele sunt accesibile prin intermediul paginii locurilor vacante de muncă BEI. Candidații interesați trebuie să depună cererile online.

Termenul limită de aplicare este 28 februarie 2014.

Informații și documente utile:

Comunicat de presă, Pagina de locuri vacante de muncă BEI, Info Centrul de vecinătate a UE.

Sursa: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova