În anul de studii 2013/14, în instituțiile de învățământ superior au fost înmatriculate 19,2 mii persoane la Ciclul I (cu 1,2 mii persoane mai puțin față de anul de studii precedent) și 7,2 mii persoane la Ciclul II (cu 0,4 mii mai puțin).

Înmatricularea. Numărul studenților înmatriculați la cilcul I – în scădere

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 81,9% au fost înmatriculați în baza studiilor liceale, 11,8% – în baza studiilor medii de specialitate, 4,1% – în baza studiilor secundar profesionale, 1,3% – în baza studiilor medii de cultură generală şi 0,9% – în baza studiilor superioare.

Comparativ cu anul de studii 2012/13, la Ciclul I se atestă creșterea a numărului de studenți înmatriculați la așa domenii precum științele sociale, economie, drept cu 4,5%, servicii cu 1,3% şi sănătate – cu 0,5%, în timp ce în alte domenii numărul de studenți înmatriculați s-a redus: educație cu 13%, inginerie, tehnologii, arhitectură, construcții – cu 12,9%.

licenta

Dacă ne referim la Ciclul II, atunci remarcăm evoluții pozitive la numărul de studenți înmatriculați la următoarele domenii fundamentale: agricultură (+ 25,0%), servicii (+ 15,1%) şi educaţie (+ 9,6%). Totodată, cel mai solicitat domeniu la Ciclul II rămâne a fi domeniul fundamental științe sociale, economie, drept (54,7% din total înmatriculaţi), deși numărul de studenți înmatriculați în acest domeniu s-a redus cu 12,1% față de anul de studii 2012/13.

Masterat

În instituțiile de învățământ de stat au fost înmatriculate 16,2 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 9,6 mii în bază de contract şi 6,5 mii persoane la buget. Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II este de 6,2 mii persoane, fiind în scădere cu 5,2% faţă de anul de studii 2012/13. Deși, la general numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II este în descreștere, numărul celor înmatriculați cu finanțare bugetară a crescut cu 4,8% comparativ cu anul de studii precedent şi constituie 3,7 mii persoane.

Numărul de studenți înmatriculați în sectorul nestatal constituie 4,0 mii persoane sau cu 1,0 mii persoane mai puţin faţă de anul de studii 2012/13. Trei pătrimi din aceștia urmează studiile la Ciclul I.

Absolvenți. Numărul absolvenților – în descreștere

În anul 2013, Ciclul I au absolvit 17,7 mii persoane, înregistrând o scădere cu 11,9% comparativ cu anul 2012. În cazul Ciclului II numărul absolvenților este în creștere cu 7,4% şi constituie 6,3 mii persoane. Totodată, constatăm o majorare cu 10 la sută si în cazul studiilor superioare medicale/farmaceutice.

Dacă ne referim la distribuția numărului de absolvenți pe domenii generale de studiu, remarcăm o pondere superioară a absolvenților din domeniul științelor economice şi a educației comparativ cu ponderea absolvenților din domeniul drept şi activități inginerești (respectiv, 28,8% şi 15,4% din total licențiați, faţă de 11,6% şi 10,9%).

Personal didactic. Învățământul superior în criză de cadre didactice?

În instituțiile de învățământ superior şi-au desfășurat activitatea didactică 5,7 mii persoane (personal de bază) sau cu 4,4% mai puţin comparativ cu anul de studii 2012/13. Personalul didactic cu grad științific a constituit 2,8 mii persoane, inclusiv 2,4 mii doctori în științe şi 0,4 mii doctori habilitaţi.

Studenți străini. Moldova – pământul făgăduinței pentru evrei

La începutul anului de studii 2013/14, numărul studenților străini a constituit 2,1 mii persoane sau cu 5,4% mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 72,5%, Ucraina – 7,7%, România – 5,1%, Rusia – 3,8% şi Turcia – 3,3%.

Rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 32 unități, inclusiv 19 instituții de stat și 13 – nestatele, cu două unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Două din cele 19 instituții de stat au doar Ciclul II – studii superioare de masterat. În medie la 10 mii de locuitori revin 273 studenţi din instituţiile de învăţământ superior, comparativ cu 288 studenţi în anul trecut.