Producătorii autohtoni vor fi susținuți prin mai multe proiecte de către Banca Europeană de Investiții (BEI).

Despre acest lucru a discutat astăzi, prim-ministrul Iurie Leancă cu Heinz Olbers, Directorul Departamentului operaţiuni de creditare pentru ţările Parteneriatului Estic şi Departamentului Asiei Mijlocii al Băncii Europene de Investiţii (BEI), fiind însoţit de Marion Hoenicke, șef de direcție în cadrul acestei instituţii în cadul unie întrevederi.

Părţile au vorbit despre proiectele finanțate de BEI în domeniul infrastructurii transporturilor, sectorului energetic și promovării exporturilor.

Heinz Olbers a menționat proiectele din domeniul infrastructurii drumurilor, lucrările urmând să înceapă în anul 2014. Prim-ministrul a subliniat importanța investițiilor în infrastructură pentru a crea locuri de muncă, moderniza economia și a spori competitivitatea.

Cu referire la sectorul energetic, s-a vorbit despre noi proiecte de conectare a rețelei de electricitate la cea a Uniunii Europene, în perspectivă oferind consumatorilor din Republica Moldova resurse alternative de energie electrică la tarife mai justificate.

În domeniul promovării exporturilor a fost abordat, în special, proiectul Filiera Vinului, care este aplicat din anul 2010 pentru a susține vinificatorii locali în procesul de modernizare și promovare a produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene. Până acum 15 companii din domeniu au beneficiat de acest proiect, care este finanțat de Banca Europeană de Investiții, ceea ce le-a facilitat accesul pe piețele de desfacere ale UE.

De asemenea, a fost discutată inițiativa de extindere a conceptului din proiectul Filiera Vinului și în alte domenii, astfel oferind un suport real tuturor exportatorilor de produse agroalimentare în procesul de modernizare și de aliniere la standardele europene de calitate prin resurse financiare accesibile , cum ar fi creditele mai ieftine.