La inițiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an în data de 26 septembrie, începând cu 2001.

Cei 800 de milioane de locuitori din 47 de State membre ale Consiliului Europei sunt invitați să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală, cât și în afara ei. Convins că diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și că este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului, Consiliul Europei încurajează plurilingvismul în Europa.

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, o serie de evenimente sunt organizate în toată Europa, dar și în afara ei: manifestări pentru și cu copii, emisiuni radio și de televiziune, cursuri de limbi, conferințe etc. Autoritățile naționale împreună cu diverși parteneri, în special școlile, pot să decidă cu privire la natura activităților pe care doresc să le organizeze.

Consiliul Europei a invitat statele membre anterior să numească un “Punct de Contact Național” pentru a coordona acest eveniment la nivel național și pentru a disemina materialul de promovare pus la dispoziție de Consiliul Europei.