După publicarea rezultatelor examenelor la BAC, mai mulți profesori au înaintat o scrisoare Ministerului Educației din Republica Moldova prin care au cerui ca anumiți itemi din cadrul examenului să fie anulați și să se ofere la aceștia punctaj maxim elevilor. Ulterior, apelul a fost repetat și de către elevii liceului „Orizont” care și-au motivat acțiunea prin faptul că în teste s-ar fi strecurat erori. Președintele Comisiei republicane de evaluare a lucrărilor de Bacalaureat la fizică, Viorel Dușciac, a ținut să ofere o reacție tuturor acuzațiilor printr-o scrisoare trimisă la adresa redacției noastre.

În scrisoarea de răspuns, Viorel Dușciac menționează că petiţiile respective sunt pline de dezinformări şi neadevăruri și că au fost gândite într-un cerc restrâns.

„Este inacceptabilă (aberantă) și propunerea de a se acorda punctaj maxim la itemii 7 și 9 profil real și 8 profil umanist. Explic de ce:

1. La determinarea tensiunii din fir baremul atribuie numai 2 puncte. Dacă în rezolvările absolvenților se găsea legea a doua a lui Newton scrisă corect la mișcarea corpului în sus pe planul înclinat, atunci, chiar dacă modelul rezolvat era mai complex și rezolvat corect, se acorda punctaj maxim.

2. la itemul 9 toți care au rezolvat problema și au determinat forța elastică a trambulinei, care este mai mare decât forța care se cerea în problemă cu greutatea gimnastului, și au efectuat și calcule corecte au obținut punctajul maxim – 4 puncte.

3. La itemul 8 profil umanist s-a recurs la fel, la aceeași metodă , în dependență de cum a gândit și cum a procedat elevul s-au acordat și punctele”, se menționează în scrisoare.

Atașăm scrisoarea integrală: