Proiectul Erasmus va fi extins. Erasmus + va înlocui actualul program de învățare de-a lungul vieții.

În majoritatea țărilor, numărul de cereri a continuat să depășească numărul de burse Erasmus disponibile.  Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, care urmează a fi lansat în ianuarie 2014, se va baza pe moștenirea Erasmus. El va oferi posibilitatea unui număr de 4 milioane de persoane să studieze, să se formeze, să predea sau să desfășoare activități de voluntariat în străinătate până în 2020.

Se preconizează ca programul să aibă un buget de aproximativ 14,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, ceea ce înseamnă o finanțare cu 40% mai mare decât programele actuale de mobilitate în domeniul educației și formării.

Erasmus+ înlocuiește actualul Program de învățare de-a lungul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programele „Tineretul în acțiune”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa și Edulink, precum și programul de cooperare bilaterală cu țările industrializate.

Rețeaua de studenți Erasmus a selectat studenți din fiecare țară participantă care au mers în străinătate cu programul Erasmus în 2012-2013 pentru a reprezenta pragul de 3 milioane. Toți aceștia sunt de părere că experiențele lor în cadrul Erasmus le-au depășit așteptările, îmbogățindu-le atât viața personală, cât și cea profesională. Numeroși foști studenți Erasmus, inclusiv unele persoane binecunoscute astăzi în Europa.