Biroul Național de Statistică anunță că în anul de studii 2019/2020, în învățământul primar și secundar general au fost înmatriculați 333 100 de elevi cu vârstele cuprinse între șapte și 18 ani.

Această cifră este cu 1 000 de elevi mai mică decât în anul de studii 2018/2019. Prin urmare, în acest an de studii, la școală au fost înscriși 90,2 % de persoane cu vârste de la șapte la 18 ani, în 1 226 de instituții de învățământ.

Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51 la sută dintre elevi au fost băieți, iar 52 % din numărul total de elevi au studiat în mediul urban. În medie pe țară, la 10 000 de locuitori reveneau 1 242 de elevi, față de 1 246 de elevi în anul de studii 2018/2019.

Ponderea copiilor înscriși în clasa I, care au urmat programe de educație preșcolară, a constituit 97,3 %.