În cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al Universității Tehnice a Moldovei a fost achiziționat un lot de echipament de laborator pentru măsurarea și alimentarea mărimilor electrice, în valoare de peste 1 milion de lei. Valoroasa achiziție se datorează selectării UTM ca partener în proiectul NATO Science for Peace and Security (SPS) G5634 „Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, de către universitatea din Brescia – Università degli Studi di Brescia. Câștigat prin concurs internațional, proiectul AMOXES este în consorțiu între Università degli Studi di Brescia, Italia, Australian National University, Camberra și Universitatea Tehnică a Moldovei, având un buget de peste un sfert de milion de euro. UTM a fost invitată în acest consorțiu și a câștigat concursul în baza rezultatelor cercetărilor științifice sistematice, precum și a celor peste 177 de publicații științifice cotate ISI, peste 8 400 de citări în SCOPUS și a indicelui h=53 înregistrate de către prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, inclus în TOP 1 % mondial Highly Cited Researchers de Web of Science, care este titular al Departamentului de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Este un proiect foarte important pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, care oferă burse generoase studenților ciclurilor 1, 2 și 3 din cadrul UTM, dar și posibilitatea de a-și testa real cunoștințele acumulate prin cercetări științifice la joncțiunea dintre electronică, fizica corpului solid, chimie, inginerie biomedicală, tehnologii informaționale aplicate, microelectronică, nanotehnologii și nanosenzori. Proiectul AMOXES este prevăzut pentru mai mulți ani (multi-year project), fiind finanțat cu sprijinul Programului NATO Știință pentru Pace și Securitate, în care participă trei universități: Universitatea Tehnică a Moldovei, Università degli Studi di Brescia, Italia și Australian National University, Australia”, scrie UTM.

Echipa proiectului din cadrul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori al UTM, în componența căruia intră lect. univ., drd. Nicolai Ababii, drd. Nicolae Magariu, drd. Alexandr Sereacov și dr. Vasilii Crețu, în frunte cu directorul centrului, prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, menționează că echipamentul procurat va ajuta în primul rând la îndeplinirea scopului de bază al proiectului – de a pregăti un nanosenzor conductometric electrooptic inovator pe baza structurilor și heterostructurilor MOX (Metal Oxid), dar și a obiectivelor specifice – de a elabora senzori cu consum redus de energie și timpi de răspuns rapizi și ultrarapizi, combinarea a două efecte de transducție care vor spori selectivitatea senzorilor și posibilitatea de a fi distribuite în rețea fără fir autonomă. Nanosenzorii elaborați, cu diametrul de 20-30 nm și lungimea de câțiva micrometri necesită echipamente de cercetare specifice pentru a evita distrugerea acestora pe parcursul aplicării curentului electric de către unitatea sursă-măsurător și înregistrarea concomitentă a câtorva parametri. Echipamentele performante achiziționate recent vor permite elaborarea într-un timp mai scurt a structurilor și nanostructurilor inițiale de semiconductori oxidici, vor permite în mod operativ determinarea și prezentarea morfologiei de suprafață, ceea ce va contribui la ajustarea rapidă a operațiilor tehnologice, înregistrarea mai multor date și parametri concomitent, dar și facilitarea prelucrării ulterioare a acestora. Spre exemplu, clusterul de server local este necesar pentru stocarea, analiza și vizualizarea datelor colectate de rețeaua wireless a rețelei din senzori și nanosenzori. De asemenea, clusterul este planificat să fie doar o parte a unui sistem distribuit, cu capacitatea de scalare orizontală, iar platforma bluetooth va fi utilizată pentru prototipare și testarea logicii rețelei. Componentele electronice, cum ar fi: procesoare, amplificatoare operaționale, baterii etc. vor fi utilizate pentru construirea unui grup de platforme de măsurare cu subsistem de comunicații fără fir autonome.

Multiplele beneficii oferite de noul echipament de ultimă generație achiziționat prin respectivul proiect vor avea repercusiuni pozitive și pe plan general la UTM, influențând pregătirea cadrelor științifico-didactice tinere, a studenţilor ciclurilor I, II și III în domeniul ingineriei microelectronice, biomedicale, tehnologiilor informaționale aplicate în combinație cu nanotehnologiile, nanomaterialele și nanosenzorii elaborați la UTM; vor spori și nivelul cercetărilor proprietăților electrice, structurale, vibraționale, optice și fotoelectrice ale materialelor nanostructurate și ale heterostructurilor în baza acestora, studiate în cadrul centrului; vor susține și stagiile de practică ale studenților și masteranzilor, dar și cercetările doctoranzilor în laboratoarele UTM, executarea proiectelor științifice naționale și internaționale la cel mai înalt nivel. Un număr mare de doctoranzi din alte țări și-au arătat deja interesul de a-și continua studiile la UTM, la nivelele II și III.

În proiect sunt implicați ca bursieri studenți și angajați tineri cu grad științific de la UTM, selectați prin concurs internațional în baza publicațiilor științifice și a brevetelor de invenție.

Nicolai Ababii, doctorand, bursier AMOXES:

— „Acest proiect îmi permite realizarea cercetărilor științifice pentru finisarea tezei de doctorat, la care lucrez deja de patru ani. Suntem nespus de bucuroși de noul echipament care ne va ajuta în realizarea tuturor celor șase etape ale proiectului AMOXES, pe parcursul următorilor trei ani. La moment, am finalizat cu succes prima etapă, iar în etapa a doua, pe care am demarat-o deja, avem necesitate stringentă de acest echipament modern care nu există în Republica Moldova. Valoarea prototipurilor de nanosenzori este destul de ridicată, iar elaborarea acestora e posibilă doar cu echipamente de precizie ultraînaltă. De exemplu, cu unitatea sursă-măsurător, care permite înregistrarea a peste 2 500 de valori cu o precizie de 10E-15 timp de o secundă, vom putea măsura și acumula date noi pentru proiectul AMOXES. Aceste date vor propulsa și cercetările pentru teza mea de doctorat, dar și studiile în cadrul tezelor studenților UTM (ciclurile 1, 2, 3), efectuate în colaborare cu universitățile implicate în proiectul AMOXES pe durata următorilor trei ani. Am avut un noroc mare că am fost selectați în acest proiect internațional generos, fapt pe care îl datorăm realizărilor obținute de către conducătorul meu de doctorat, dr. hab. Oleg Lupan.”

Nicolae Magariu, doctorand, bursier AMOXES:

— „Datorită echipamentului nou obținut prin concurs în cadrul proiectului AMOXES, voi putea măsura mai mulți senzori și nanosenzori unci, fără a-i deteriora, precum se întâmpla anterior. Fiecare nanosenzor este prețios, costisitor și unic, de aceea măsurătorile de precizie ultra-înaltă și stabile ne vor permite să atingem scopul propus în proiectul AMOXES, dar și în teza mea de doctorat. Aparatele noi procurate sunt unele dintre cele mai moderne și foarte exacte, ceea ce ne va permite înregistrarea mai multor date concomitent, iar ulterior prelucrarea lor va fi mai simplă și utilă pentru societate.”

Vasilii Crețu, doctor în fizică, bursier AMOXES:

— „Dispozitivele procurate în cadrul proiectului AMOXES vor permite elaborarea într-un timp mai scurt a probelor inițiale de nanostructuri. De asemenea, dispozitivele și aparatele procurate la UTM ne vor permite să determinăm operativ și să prezentăm morfologia de suprafață cu noul microscop electronic conectat la computer, dar și ajustarea rapidă a operațiilor tehnologice pentru producerea noilor senzori și nanomateriale. De exemplu, măsurarea zecimilor de micrograme de reagenți nu era posibilă anterior în cadrul departamentului nostru. La fel, apa deionizată cu o rezistivitate de 18.2bMOhm×cm o aduceam doar de la uzinele microelectronice, iar acum vom avea tot necesarul la Centrului de Nanotehnologii și Nanosenzori, DMIB. Deci, vom economisi mult consumul reagenților în creșterea senzorilor, iar microscopul electronic ne va permite manipularea cu rețele și sensori la scara micro și nanometrică.”

Alexandr Sereacov, doctorand, bursier AMOXES:

— „Clusterul de server local este necesar pentru stocarea, analiza și vizualizarea datelor colectate din rețeaua wireless cu senzori și nanosenzori. De asemenea, clusterul urmează a fi doar o parte a unui sistem distribuit, cu capacitatea de scalare orizontală. Platforma bluetooth va fi utilizată pentru prototipare și testarea logicii rețelei de plasă. Seturile de componente electronice, cum ar fi procesoare, amplificatoare operaționale, baterii etc., vor fi utilizate pentru construirea unui grup de platforme de măsurare cu subsistem de comunicații wireless pentru nanosenzori. Toate acestea vor permite realizarea cu succes a proiectului AMOXES, dar și a tezei mele de doctorat la UTM.”

Echipa Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori exprimă sincere mulțumiri administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru sprijinul acordat pe tot parcursul achiziționării echipamentului prin tender public: Viorel Bostan – prof. univ., dr. hab., rector UTM; Daniela Pojar – șefă Direcție Managementul Resurselor; Svetlana Gîrlea – șefă Direcție Finanţe şi Evidenţă Contabilă; Corina Mardari – șefă Birou juridic; Olga Gherman și Esenia Turchin – Serviciul Achiziții Publice; Irina Cușnir – Direcția Finanţe şi Evidenţă Contabilă; conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă – decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică; prof. univ., dr. Victor Șontea – șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală.