Peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului național de securitate publică al IGP au fost instruiți cu privire la utilizarea sistemului de supraveghere video portabil „Camere de corp”.

Angajaților le-au fost aduse la cunoștință:

# parametrii și specificațiile tehnice ale camerelor de corp;

# modalitatea de gestionare și asigurare a funcționării camerelor de corp;

# atribuțiile și obligațiile acestora în timpul utilizării camerelor de corp;

# circumstanțele și cazurile când urmează a fi conectate butoanele de înregistrare;

# răspunderea în cazul folosirii nejustificate sau a deteriorării intenționate a camerei de corp.

Sistemul care a fost implementat preconizează:

# creșterea nivelului de protecție a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a angajaților poliției;

# sporirea nivelului de disciplină al angajaților poliției și al cetățenilor;

# sporirea transparenței activității poliției;

# prevenirea și monitorizarea conflictelor;

# reducerea incidentelor de utilizare a forței fizice și a mijloacelor speciale în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

# prevenirea și reducerea corupției;

# creșterea responsabilității polițiștilor în timpul exercitării funcțiilor lor.