Școala internațională Heritage a obținut certificatul de școală eTwinning 2020-2021, care reprezintă o recunoaștere a reușitei personale a profesorilor, dar și o confirmare a rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning a școlii.

Acest statut vorbește despre faptul că instituția de învățământ este un exemplu demn de urmat în domenii precum: practicile digitale, practicile de siguranță online, abordări inovatoare și creative în pedagogie, promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice și promovarea practicilor de învățare în colaborare pentru profesori și elevi.

Titlul demonstrează că echipa managerială Heritage integrează eTwinning în politicile și inițiativele de dezvoltare ale școlii, prin inițierea parteneriatelor educaționale online, dezvoltând elevilor abilități pentru secolul XXI.

Tatiana Popa, profesoară de engleză și lider de echipă, programul eTwinning, Școala Internațională Heritage: „Titlul ne onorează și reconfirmă standardele de calitate și abordările inovatoare pe care le-am aplicat încă de la începuturi. Faptul că acest certificat este valabil pentru un termen de doi ani ne îndeamnă în continuare să desfășurăm proiecte interesante și să menținem nivelul de performanță prin care elevii noștri să obțină o dezvoltare complexă, bazată pe necesitățile actuale, în pas cu timpul, dar și capacitățile individuale.”

Școlile eTwinning inspiră celelalte școli și le îndrumă eforturile pentru a atinge același nivel. În acest fel este respectată promisiunea schimbării în educație, astfel încât tinerii să fie educați pentru a deveni oameni mai buni, elevi mai buni și cetățeni mai activi.

Certificatul de școală eTwinning 2020-2021 a fost obținut de 2 139 de școli din circa 40 de țări ale Europei. Programul eTwinning a fost lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, iar din 2014 eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

Rețeaua eTwinning este o comunitate formată din cadre didactice și școli din 36 de țări eTwinning și opt țari eTwinning Plus. Portalul eTwinning.net este disponibil în 28 de limbi și oferă noutăți, oportunități de dezvoltare profesională, informații despre modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes.