Cu ocazia Zilelor comemorării celor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan și în conflictul militar de pe Nistru (15 februarie și 2 martie), precum și în alte conflicte armate, administrația Universității Tehnice a Moldovei, împreună cu Comitetul Sindical al angajaților UTM și Catedra Militară, a organizat o masă comemorativă la care au fost invitați angajaţii UTM – veterani de război, participanţi la acţiunile militare din Afganistan, la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Moldovei (1991-1992), precum şi la alte conflicte armate (Irak şi Angola).

La acest eveniment a fost prezent și rectorul UTM, Viorel Bostan, care și-a exprimat recunoștința pentru curajul și statornicia de care au dat dovadă veteranii în aceste războaie. În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre aceste lupte grele. Speră că omenirea se va convinge că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfâşiată de războaie, că numai pacea şi înţelegerea asigură liniştea şi bunăstarea omenirii.

Rectorul a salutat această frumoasă tradiție care îi dă posibilitatea de a se întâlni cu toți veteranii de război pentru a-i comemora pe cei căzuți pe câmpul de luptă. La final le-a oferit câte un premiu bănesc din partea universității, subliniind că este prea mic acest aport pe lângă toate faptele de vitejie de care au dat ei dovadă, transmite site-ul UTM.