Vineri, 14 februarie 2020 la Universitatea de Stat din Moldova, în Sala Mare a Senatului, reprezentanţa Asociației Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova (ABA ROLI Moldova), în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM a organizat pentru prima dată etapa națională a competiției Jessup Moot Court Competition.

Jessup Moot Court Competition este cea mai mare competiție de procese simulate din lume, anual înscriindu-se peste 700 de facultăți de drept, reprezentând peste 100 de state ale lumii. Evenimentul a avut loc în cadrul programului „Promovarea culturii dezbaterilor în învățământul juridic din Republica Moldova”, implementat de către ABA ROLI și finanțat de către Departamentul de Stat al SUA, care are drept obiectiv susținerea proceselor simulate și promovarea argumentării juridice în cadrul facultăților de drept din Republica Moldova.

Competiția este o simulare a unei dispute convenționale dintre țări în fața Curții Internaționale de Justiție, organul judiciar al Organizației Națiunilor Unite, și este organizată de către Asociația Internațională a Studenților la Drept (ILSA) în parteneriat cu Casa de Avocatură White & Case (SUA). În cadrul competiției, echipele pregătesc pledoarii în scris și oral reprezentând părțile unui conflict simulat.

La această competiție, s-au înscris facultățile de drept de la șase instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Universtitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”. La etapa preliminară a etapei naționale din 13 februarie 2020, au concurat echipele facultăților de drept de la ASEM, USM și ULIM. În finala națională a competiției s-au calificat echipele facultăților de drept ale USM și ULIM.

Oaspeți de onoare ai evenimentului: Excelența Sa Dereck J. Hogan, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în RM, dl Fadei Nagacevschi, ministrul justiției RM, dl Florentin Paladi, prorector pentru activitatea ştiinţifică, prof.univ., dr. hab.

Paladi, în cuvântul său de salut adresat tuturor participanților, a subliniat debutul frumos al competiției, exprimându-și speranța că tradiția competiției proceselor simulate la nivel național și internațional va avea continuitate și în Republica Moldova, urându-le succes echipelor finaliste.

Dereck J. Hogan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al SUA în RM a onorat cu prezența și prestația sa debutul finalei naționale a concursului, reiterând implicarea SUA, a Departamentului de Stat al SUA, al Ambasadei SUA în proiecte menite să contribuie ca pe viitor RM să aibă un sistem juridic independent, care să stea la baza societății democratice. Domnia sa a subliniat importanța includerii tinerilor de la Drept în circuitul tradițiilor și bunelor practici ale competiției proceselor simulate „Jessup International Moot Court Competition” (cea mai mare competiție de procese simulate din lume) în scopul atingerii unor asemenea obiective scontate precum: profesionalismul, libertatea cugetării, pluralismul de opinie, responsabilitatea socială, dominarea supremației legii și, în special, respectarea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului în vederea construirii unui adevărat stat de drept. D-lui le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare, spunând că de pe urma acestui frumos eveniment câștigători vor fi toți, totodată, exprimându-și încrederea în capacitățile și puterea de convingere a participanților, dar și că cea mai bună echipă va ajunge să participe la etapa internațională a competiției, care va avea loc în perioada 12-18 aprilie 2020 la Washington DC. Reiterând bunele practici de colaborare a Ambasadei SUA cu USM, ambasadorul a subliniat în discuția cu prorectorul pentru activitatea științifică, dl Florentin Paladi, importanța desfășurării proiectului „MEDIACOR” între USM și Asociația Companiilor din Industria Creativă, cu susținerea partenerilor de dezvoltare Misiunea USAID, Ambasada Suediei, Ambasada Britanică, Proiectul de competitivitate al Moldovei.

Fadei Nagacevschi, în luarea sa de cuvânt, s-a arătat extrem de bucuros să revină la Alma Mater, printre colegi și studenți, menționând oportunitățile din prezent de care se bucură actualii studenți, inclusiv de condițiile de studii foarte bune din blocul central, renovat cu eforturi consolidate, d-lui fiind plăcut surprins de schimbări, spunând că l-a recunoscut cu greu după asemenea modernizări. În aceeași ordine de idei, domnul ministru s-a arătat bucuros de ocazia fericită de a se afla la evenimentul în cauză, subliniind cât de important este pentru RM și pentru viitorii profesioniști care vor veni în sistem să participe la astfel de programe practice de formare a adevăraților justițiari, cum sunt pledoariile, căci acestea au menirea de a pune la dispoziţia cetățenilor o justiţie imparţială și independentă, cu specialiști bine școliți și educaţi, respectiv cu legi bune și drepte.

Mihaela Vidaicu, directarea ABA ROLI Moldova, a mulțumit Departamentului de Stat al SUA și Secției Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA pentru suportul acordat la implementarea acestui program, precum și a menționat că acest concurs are loc datorită susținerii decanilor tuturor facultăților de drept implicate în concurs, studenților care într-o perioadă de timp extrem de scurtă au reușit să facă față exigențelor concursului și profesorilor care au pregătit aceste echipe.

Este mai mult decât binevenită desfășurarea concursului de procese simulate la nivel național, căci acesta le oferă studenților de la Drept posibilitatea „să înveţe participând nemijlocit”. Ei au fost puși în situaţii reale de viaţă profesională, construind pledoarii pentru cazuri concrete. „Jessup International Moot Court Competition”, care se desfășoară în întreaga lume, este o anticipare a „rolurilor” reale profesionale pentru care discipolii de la Drept obțin bagajul teoretic la universitate. Principiul corelării teoriei cu practica, unul dintre principiile didactice tradiţionale, și-a găsit fericita aplicare în procesele simulate de echipele finaliste.

La dezbaterile de vineri, la procesul simulat, în urma argumentărilor juridice, prezentate în finală de asmbele echipe, am putut constata că în faţa instanţei, prin discuţiile în contradictoriu purtate într-un cadru formal, oficial și public, conform unor reguli clare de procedură, completul de judecată în componența invitaților de onoare: Kevin J. Lanigan – Consilier juridic senior, Secția Justiție Penală și Aplicarea Legii (INL) din cadrul Ambasadei SUA, Douglas Pivnichniy – jurist asociat la Curtea Internațională de Justiție (Haga), Serhii Petuhov –  profesor de drept la Academia Kiev-Moghilău din Kiev (Ucraina), și-au putut „desfășura activitatea” lor de judecători, ajungând să stabilească ceea ce se numește „adevărul judiciar”, dând câștig de cauză echipei cu cele mai argumentate pledoarii. Membrii completului de judecată s-au arătat entuziasmați că au avut posibilitatea „să lucreze” cu tineri atât de promițători și de stăpâni pe sine și pe cunoștințele lor, sperând să-i reîntâlnească în mediul profesional.

Pregătirea studenţilor ambelor echipe finaliste a presupus o muncă în echipă susţinută şi bine organizată. Emoţiile participanţilor au fost depăşite numai prin încrederea în puterea echipei şi în forţa argumentelor juridice utilizate, pe cunoașterea excelentă a Dreptului internațional, dar și a limbii engleze, procesele fiind simulate în această limbă.

Învingătoare a devenit echipa Facultății de Drept a USM, echipa Facultății de Drept, ULIM a câștigat la proba pentru „cea mai bună pledoarie scrisă”, iar „cel mai bun orator” a fost desemnată Nadejda Hâncu, Facultatea de Drept, USM.

Toate echipele finaliste au fost desemnate cu diplome de participare, iar studenții, organizatorii și oaspeții și-au exprimat încrederea că această competiție nu se va opri la prima ediție și că temelia bunelor practici de formare a justițiarilor viitorului a fost pusă.