Deputații au votat în lectura a doua proiectul de lege care vine să suspende (temporar) aplicarea de către instanțele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție.

Până la 1 septembrie 2020, guvernul va prezenta parlamentului un proiect de lege privind perfecționarea mecanismului compensator.

Remediul național de constatare a încălcărilor prevederilor CEDO în privința condițiilor inumane și degradante din detenție a fost instituit în premieră în Republica Moldova, prin lege, în 2018, conform recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Mecanismul a devenit funcțional începând cu 1 ianuarie 2019.

„Pentru a nu afecta procesul de realizare a scopului pedepsei penale și a activităților de resocializare și reintegrare demarate de către instituțiile penitenciare, se propune suspendarea aplicării de către instanțele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție, până la data de 1 septembrie 2020, perioadă în care se va efectua o analiză comprehensivă în privința următoarelor aspecte: identificarea soluțiilor legislative în scopul înlăturării deficiențelor sesizate în procesul de implementare a remediului compensator, analiza practicii statelor în care se implementează remediul compensator, crearea mecanismului de evaluare și sistematizare a condițiilor materiale de detenție din instituțiile penitenciare”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Conform datelor statistice ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, până pe data de 10 februarie 2020 au fost înregistrate 5 372 de plângeri ale deținuților cu privire la condițiile precare de detenție din instituțiile penitenciare din țară din totalul de circa 6 700 de deținuți aflați în custodia statului. Au fost examinate aproximativ 3 445 de cereri, fiind eliberați 142 de deținuți, iar cuantumul despăgubirilor bănești însumează circa 1,64 milioane de lei.