La prestigioasa editură Springer din Germania a apărut recent cartea Nonautonomous Dynamics. Nonlinear Oscillations and Global Attractors. Autorul lucrării este David Ceban, doctor habilitat, profesor universitar la Facultatea de Matematică și Informatică, USM.

Potrivit autorului, în monografie sunt descrise teorii și metode topologice ale sistemelor dinamice, utilizate în studiul diverselor clase de ecuații evolutive neautonome, scrie site-ul USM.

Conținutul este dezvoltat în șase capitole, oferind o introducere detaliată, descrisă de capitolele I-II, a tehnicilor utilizate în capitolele III-VI.

 

 

Studiul monografic oferă un tratament sistematic al teoriei matematice de bază și al metodelor constructive pentru sistemele dinamice neautonome, arătând modul în care acestea sunt conectate la alte ramuri importante ale matematicii, inclusiv Topologia, Analiza Funcțională și Teoria Calitativă a Ecuațiilor Diferențiale.

 

 

 

Lucrarea reprezintă o simbioză între matematica fundamentală și matematica aplicată.

Cartea este destinată studenților de la doctorat și cercetătorilor în domeniul sistemelor dinamice și aplicațiilor din teoria controlului, dinamica economică, dinamica populației, teoria oscilațiilor etc.

Autorul lucrării, David Ceban, s-a născut la 25 aprilie 1952, în satul Cioc-Maidan, Comrat. A absolvit Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Chişinău în 1974 şi doctoratul în 1977.

A obținut titlurile de doctor în ştiinţe fizico-matematice (1978), doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1991), conferenţiar universitar (1984), profesor universitar (1993).

Este laureat al primului Concurs USM pentru Tinerii Savanţi (1981) și deține Diploma Ministerului Educaţiei (2011).

A publicat 10 monografii. A participat în numeroase proiecte şi granturi internaţionale și diverse întruniri științifice internaţionale (URSS, Bulgaria, Rusia, Germania, SUA, Belgia, Franţa, Turcia, Italia, Slovacia, Spania).